Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Cấn Anh Vũ (2022-03)

 • Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái, là vấn đề có tính chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự nghiệp cách mạng của nước ta. Sau gần 35 năm tiến hành&#...

 • Bài trích


 • Giang Thị Ngọc (2022-03)

 • Nguồn nhân lực nông thôn là yếu tố quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bài viết đưa ra đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trong xây dựng nông thôn mới, qua đó một số giải pháp góp phần xây dựng, phát triển nguồn nhân lực ở nông thôn hiện nay.

 • Bài trích


 • Nguyễn Hồng Thao (2022-05)

 • Năm 2022, Công ước về Luật biển (UNCLOS) tròn 40 năm tuổi kể từ ngày ký. Bản “Hiến pháp đại dương” này đã thiết lập một trật tự pháp lý mới trên biển, trong đó có nghề cá. Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam là một trong những khu vực phản ánh rõ những mặt tích cực và hạn chế trong thực hiện quản trị nghề cá mà Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) mang ...

 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2022-02-10)

 • “Bản đồ đổi mới” với 10 xu hướng công nghệ chủ đạo cho lĩnh vực nông nghiệp thế giới năm 2022 vừa được Hãng tư vấn StartUs Insight (SUI) của Áo phác thảo sau khi khảo sát 5.290 khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp. Bài viết phân tích những xu hướng mới và kiến nghị giải pháp nhằm tận dụng tối đa xu hướng đó.

 • Bài trích


 • Linh Thanh (2022-03-15)

 • Theo tính toán của Liên hợp quốc, hiện nay, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang chiếm 1/2 số lượng những người thiếu lương thực trên toàn thế giới. Các yếu tố bất ổn chính trị, kinh tế và xã hội của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đi kèm với hệ thống sản xuất lương thực chịu nhiều rủi ro nhất do tác động của biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục tác động mạnh đến vi...