Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Đỗ Huy Long (2022-11-08)

  • Bài viết xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm của nông dân như một chiến lược chống lại thiệt hại do dịch bệnh và các ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu đến kết quả của người nuôi tôm.

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Đỗ Huy Long (2022-11-08)

  • Bài viết trình bày một số kết quả đạt được về Tổ chức các hội nghị, hội thảo; Triển khai xây dựng các đề án phát triển ngành tôm và ban hành các văn bản chỉ đạo; Công tác quản lý vật tư đầu vào dùng trong nuôi trồng thủy sản; Công tác quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng chống dịch bệnh; Công tác cấp mã số cơ sở nuôi tôm; và một số đề xuất kiến nghị.

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Nguyễn Khánh Linh (2022-11-05)

  • Bài viết tập trung vào tác động của các hoạt động làm vườn đô thị đối với việc tiêu thụ thực phẩm và lượng khí thải carbon, cho thấy rằng các khu vườn đô thị có thể được sử dụng làm chất xúc tác xã hội cho hành vi ủng hộ môi trường và giảm thiểu khí nhà kính ở các khu vực đô thị.