Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Phạm Thu Thuỷ (2009)

 • Việc quy định hạn mức đất nông nghiệp đặt ra giới hạn cần thiết, hành lang pháp lý an toàn để việc tập trung đất đai phát huy được vai trò tích cực của nó trên cơ sở hạn chế tác động tiêu cực. Phân tích làm rõ vấn đề hạn mức đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • |Chuyên đền ày đánh giá tính bền vững của việc sử dụng nước biển đã khử muối để tưới tiêucho sản xuất nông nghiệp, đưa ra những hạn chế và tiềm năng của vấn đề này. Sử dụng nước khử muối để tưới tiêu đặt ra những thách thức, bao gồm mức tiêu thụ năng lượng cao, nguy cơ góp phần gây ra biến đổi khí hậu và các mối lo ngại liên quan đến nông học.

 • Luận án


 • Authors: Lâm Thị Phượng;  Advisor: Hoàng Thị Bích Loan, Đinh Văn Trung (2024)

 • Trên cơ sở những vấn đề lý luận về lợi ích của nông dân trong phát triển NNST, luận án làm sáng tỏ được thực trạng lợi ích của nông dân trong phát triển NNST ở các huyện ngoại thành, thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2022 và đề xuất quan điểm, giải pháp chủ yếu bảo đảm lợi ích của nông dân trong phát triển NNST ở các huyện ngoại thành, thành phố Hà Nội đến năm 2030.

 • 2011


 • Authors: Đặng Hùng Võ; Phạm Thị Mộng Hoa (2011)

 • Ấn phẩm này là kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam với chủ đề "Xã hội và các xung đột đất đai" nhằm hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường cải thiện chính sách và thực tiễn về thu hồi và chuyển dịch đất đai để đạt được sự tăng trưởng bền vững trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng hiện nay.