Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích • Bài viết phân tích đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng sâu sắc đến các phân khúc của chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu. Cùng với những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, một lần nữa, đại dịch COVID-19 lại là phép thử đối với nền nông nghiệp Việt Nam. Nông nghiệp Việt Nam không chỉ cần bảo đảm an ninh lương thực, dinh dưỡng cho người tiêu dùng và sinh kế của người dân trong nước, mà còn phải tiếp tục hội nhập mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là cơ hội mới do các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đem lại.

 • Bài trích • Bài viết nhận định dịch chuyển lao động là một xu thế khách quan của quá trình vận động của các nền kinh tế. Quá trình dịch chuyển lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp được đẩy mạnh cùng với quá trình phát triển kinh tế, dịch chuyển cơ cấu ngành và công nghiệp hóa, đô thị hóa. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, xu hướng dịch chuyển lao động nông nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ và là một trong những chỉ báo cho thấy sự phát triển theo hướng ngày càng hiện đại của nền kinh tế.

 • Bài trích • Bài viết nhận định trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, một trong những mục tiêu cần hướng tới là xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và có giá trị gia tăng cao. Do đó, cả sản xuất và thương mại nông sản phải bắt đầu từ việc định hướng thị trường, gắn với quy hoạch vùng sản xuất và các giải pháp nhằm bảo đảm sự ổn định thị trường, đặc biệt là vấn đề xây dựng thương hiệu sản phẩm.

 • Bài trích


 •  (2010-01-25)

 • Bài viết nhận định châu Phi là một trong những khu vực giàu tài nguyên thiên thiên nhất thế giới nhưng lại đang "góp phần lớn" tạo ra hơn một tỷ người thiếu ăn và nghèo đói trên toàn cầu. Nguyên nhân sâu xa là trong nhiều thập kỷ, châu lục này chịu tác động và ảnh hưởng của quá trình thực dân hóa mà hậu quả là tài nguyên của "lục địa Đen" bị cạn kiệt, môi trường sinh thái xuống cấp nghiêm trọng, trình độ phát triển ngày càng tụt hậu. Hiện nay, châu Phi đang có chiến lược nông nghiệp mới, bước đầu tạo ra hy vọng giảm đói nghèo cho châu lục này.

 • Bài trích • Bài viết nhận định việc đầu tư gắn liền chuỗi dịch vụ lô-gi-stíc với chuỗi giá trị nông nghiệp từ khâu nguyên liệu tới thị trường tiêu thụ, tối ưu hóa chi phí vận chuyển, vận tải, bảo quản nhiệt độ đúng quy trình tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp cho doanh nghiệp kinh doanh nông sản và ngành nông nghiệp Việt Nam có được vị thế cạnh tranh lớn hơn trên thị trường khi chất lượng sản phẩm được bảo đảm và giá thành sản phẩm hợp lý có thể cạnh tranh với các nước khác. Từ đó, thương hiệu cùng các giá trị vô hình khác cũng sẽ đến.

 • Bài trích • Bài viết nhận định trong bối cảnh dân số thế giới tăng nhanh, để bảo đảm được nhu cầu lương thực của 9 tỉ người vào năm 2050, sản lượng lương thực của toàn thế giới sẽ phải tăng gấp đôi. Để giải được bài toán an ninh lương thực và giảm nghèo thì một trong những nền tảng quan trọng nhất là phát triển nông nghiệp bền vững. Đối với các nước đang phát triển, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội phát triển.

 • Bài trích • Bài viết nhận định việc chuyển đổi từ nền nông nghiệp lạc hậu sang nền nông nghiệp hiện đại công nghệ cao, ngoài nhân tố năng lực nội tại của ngành nông nghiệp, lấy thị trường làm động lực, Nhà nước cần đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập điều kiện tiền đề cần thiết để phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

 • Bài trích


 •  (2022)

 • Bài viết trình bày 3 vấn đề chính, đó là: (1) Nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam giai đoạn 2010-2022; (2) Vai trò của vốn ODA đối với sự phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam; (3) Một số vấn đề đặt ra và khuyến nghị.