Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2018)

 • Tổng luận trình bày tình hình phát triển nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và Việt nam cũng như chính sách thúc đẩy sản xuất hữu cơ ở một số quốc gia.

 • Bài trích


 • Hoàng Thị Thu Huyền (2021-05)

 • Các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông cửu Long, trong đó có An Giang đang đứng trước cơ hội lớn cho ngành nông nghiệp khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực từ tháng 8/2020. Câu hỏi đặt ra là ngành nông nghiệp An Giang thực sự có đóng góp như thế nào đối với tăng trưởng và có khả năng tận dụng cơ hội này, đặc biệt là cho ngành lúa gạo hay không? phần nào ...

 • Bài trích


 • Phan Thị Huê (2021-05)

 • Nông nghiệp thông minh là một ngành kinh tế được sôố hóa và phát triển trên nền tảng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo ra sự đổi mới căn bản về công nghệ trong quản lý, sản xuất đến tiêu dùng, đảm bảo sản xuất, kinh doanh nông nghiệp diễn ra liên tục và hiệu quả, đem lại lợi ích cho tất cả chủ thể tham gia trong chuỗi giá trị nông sản. Trong bài viết này,&#x...

 • Luận án


 • Trần Minh Nguyệt;  Advisor:Từ Thúy Anh (2021)

 • Luận án đã tổng hợp, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu tại một số các quốc gia tiêu biểu trên thế giới và Việt Nam để rút ra các bài học phù hợp cho Việt Nam. Thông qua điều tra, khảo sát và phỏng vấn sâu, luận án đưa ra được các đánh giá chân thực nhất về tác động của từng yếu tố biến đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất nông n...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Hoa (2010-06-03)

 • Trong bối cảnh dân số thế giới tăng nhanh, để bảo đảm được nhu cầu lương thực của 9 tỉ người vào năm 2050, sản lượng lương thực của toàn thế giới sẽ phải tăng gấp đôi. Để giải được bài toán an ninh lương thực và giảm nghèo thì một trong những nền tảng quan trọng nhất là phát triển nông nghiệp bền vững. Bài viết đưa tới nhận thức lại vai trò của nông nghiệp; con đường để thoát nghèo.

 • Luận án


 • Lâm Văn Lĩnh;  Advisor:Hà Thanh Toàn, Nguyễn Huy Cần (2021)

 • Luận án nhằm đánh giá thực tiễn triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre từ số liệu thu thập về thực tiễn tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh, phân tích, đánh giá về bối cảnh, tình hình nông nghiệp trước và sau tái cơ cấu của tỉnh theo từng lĩnh vực. Nghiên cứu dựa vào phỏng vấn trực tiếp 540 hộ nông dân có sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) tại 03 ...

 • Bài trích


 • Cảnh Chí Hoàng, Nguyễn Huỳnh Mai Trâm (2021-04)

 • Nghiên cứu này phân tích tác động của phát triển nông nghiệp, tiêu thụ năng lượng và đô thị hóa đối với chất lượng môi trường ở Việt Nam trong giai đoạn 1986-2018. Bằng cách áp dụng phương pháp tự hồi quy phân phối trễ, kết quả thực nghiệm của nghiên cứu cho thấy trong dài hạn, phát triển nông nghiệp và tiêu thụ điện đều làm tăng lượng khí thải CO2 ở Việt Nam, trong khi đó thì sự gia&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Mai Hoa (2011)

 • Trung Quốc có khoảng 900 triệu nhân khẩu nông thôn, chiếm 70% dân số. Chính sách tam nông của Chính phủ làm cho nông nghiệp, nông thôn Trung Quốc thực sự khởi sắc, bước vào giai đoạn phát triển nhất trong lịch sử. Việt Nam vốn là nước nông nghiệp truyền thống với trên 70% dân số làm nông nghiệp, tổng giá trị nông nghiệp chiếm 20% GDP. Nông nghiệp, nông thôn, nông dân có vai trò quan trọng trong&...