Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Ánh (2016-01)

  • Bài viết đánh giá khái quát thành tựu và hạn chế, yếu kém của quá trình phát triển nông nghiệp Việt Nam; đồng thời nhận định về cơ hội, thách thức trong tình hình và xu thế hội nhập quốc tế hiện nay. Từ đó, bài viết khuyến nghị một số giải pháp dưới góc độ quản lý kinh tế nhằm phát huy tiềm năng, tăng cường nội lực để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và hội nhập quốc tế&#x...

  • Luận án


  • Võ Hoàng An;  Advisor:Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Sáng (2022)

  • Luận án đã hệ thống hóa lý luận về ngành và ngành kinh tế kỹ thuật để làm cơ sở cho việc xây dựng lý luận về phát triển ngành cao su; xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu sự phát triển ngành cao su trong quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở chuỗi cung ứng các sản phẩm chính từ cây cao su để làm rõ các yếu tố tác động và các tác nhân trong chuỗi cung ứng&#...