Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Vidavong Heuangmisouk;  Advisor:Nguyễn Thị Xuân Hương (2018)

 • Phân tích thực trạng phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành AEC, xác định những mặt đạt được, những mặt hạn chế trong phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào. Nghiên cứu so sánh sự thay đổi về xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trước và sau khi tham gia vào AEC. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển xuất khẩu nông sản của CHDCND&#x...

 • 2011


 • Đặng Hùng Võ; Phạm Thị Mộng Hoa (2011)

 • Ấn phẩm này là kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam với chủ đề "Xã hội và các xung đột đất đai" nhằm hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường cải thiện chính sách và thực tiễn về thu hồi và chuyển dịch đất đai để đạt được sự tăng trưởng bền vững trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng hiện nay.

 • Bài trích


 • Lê Phương Hòa, Hà Lê Huyền (2018)

 • Bài viết nhằm, cung cấp một bức tranh chung về tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp Thái Lan, trong đó tập trung vào nông nghiệp trồng trọt và những hành động của chính phủ nhằm giảm thiểu những tác động này.

 • Bài trích


 • Lê Phương Hòa, Phạm Thị Bích Ngọc (-)

 • Malaysia là một trong những nước Đông Nam Á có sự dịch chuyển mạnh mẽ và thành công cơ cấu kính tế từ nông nghiệp sang dịch vụ, công nghiệp và sản xuất chế tạo. Theo số liệu của Cục Thống kê Malaysia, tỷ trọng nông nghiệp trong GDP đã giảm xuống đáng kể còn khoảng trên dưới 10%. Trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp, Malaysia tập trung phát triển các cây công nghiệp có giá trị cao. Tuy nh...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Diệu Linh (2017)

 • Thanh Hóa là một tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển nông nghiệp, như: địa hình đa dạng, dân số đông, triển vọng thị trường lớn... Tuy nhiên, đến nay, nền nông nghiệp Thanh Hóa vẫn phát triển chậm, hiệu quả thấp và chưa bền vững, đòi hỏi cần có những giải pháp khắc phục