Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Thiêm;  Advisor:Nguyễn Phượng Lê (-)

 • Nội dung nghiên cứu của luận án bao gồm: (i) Tổng quan các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trong các chương trình giảm nghèo, (ii) Lĩnh vực, nội dung can thiệp của chính sách, (iii) Quá trình thực hiện chính sách (phân cấp, phân công thực hiện, lập kế hoạch, tuyên truyền, huy động nguồn lực, Giám sát thực hiện chính sách), (iii) Kết quả thực hiện chính sách, (iv) Ảnh hưởng của thực hiện chín...

 • Bài trích


 • Đặng Kim Sơn (2006)

 • Trong suốt 20 năm đổi mới, lĩnh vực nông nghiệp luôn đi đầu trong đổi mới chính sách, cùng với sự cố gắng của toàn dân tạo mức tăng trưởng cao và bình ổn của sản xuất nông nghiệp, tạo nền tảng thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước. Bài viết trình bày những thuận lợi, khó khăn, thách thức của ngành nông nghiệp khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới.

 • Bài trích


 • Lê Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Sơn (2020-04)

 • Từ năm 1988 đến nay, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam có nhiều biến động, nhưng tổng số vốn FDI có xu hướng tăng lên theo thời gian. Tuy vậy, dòng vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam không ổn định, chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng vốn FDI vào nền kinh tế. Bài viết phân tích những thuận lợi cùng khó khăn, thách thức trong thu hút ngành nông nghiệp,&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hữu Nhuần, Lưu Trọng Lương; Lê Thị Long Vỹ (2020-04)

 • Tích tụ, tập trung đất đai là yếu tố' cơ bản để hình thành nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn với năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh cao. Đến nay, đã có nhiều mô hình tích tụ và tập trung đất đã được triển khai khắp cả nước, thu được những kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu đã đề ra. Để thúc đẩy quá trình này, đòi...

 • Bài trích


 • Lê Phương Hòa (2020-03)

 • Dịch chuyển lao động là một hiện tượng xã hội phổ biến và tất yếu của bất cứ xã hội nào. Tốc độ và trình độ phát triển càng tăng thì sự dịch chuyển lao động càng mạnh mẽ. Dịch chuyển lao động vừa là động cơ thúc đẩy vừa là kết quả của sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Bài viết phân tích các yếu tố tác động đến quá trình dịch chuyển lao động từ nông nghiệp&...

 • Bài trích


 • Đào Lâm (2020-04-10)

 • Khoảng 60% nguồn cung lương thực, cũng như thu nhập của nông dân Ấn Độ phụ thuộc vào vụ mùa sắp tới. Từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm là thời điểm quan trọng của việc chuẩn bị sản xuất nhiều giống - quá trình vô cùng phức tạp, đòi hỏi phải thực hiện công đoạn. Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, Ấn Đố ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc trong 21 ngày. Các chuyên gia dự đoán có ng...

 • Bài trích


 • Phùng Chí Cường (2020-04)

 • Trước những áp lực mới trong bối cảnh biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và hội nhập quốc tế, mục tiêu đặt ra là phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng bền vững. Nhận thức rõ điều này, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: "Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái phát triển toàn diện cả về nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền&#x...