Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trần Ngọc Hùng (2018-06-27)

 • Tham luận của ông Trần Ngọc Hùng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam của Hội thảo Pháp luật và thực tiễn về tiếp cận đất đai của doanh nghiệp tại Việt Nam ngày 27/06/2018.Trong quá trình thực thi Luật Đất đai vào cuộc sống ngoài những kết quả đạt được nhằm tăng cường quản lý đất đai nâng cao hiệu quả sử dụng đất nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế. Nâng cao điều kiện cuộc sống, đảm ...

 • 2002


 • Lê Văn Thanh (2002)

 • Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam. Phân tích thực trạng nông sản thế giới và của Việt Nam. Để ra phương hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Ngoại Thương. Bộ giáo dục đào tạo

 • Luận án


 • Lê Thị Thúy Hằng;  Advisor:Nguyễn Xuân Bả, Đinh Văn Dũng (2020)

 • Nghiên cứu này gồm một khảo sát và bốn thí nghiệm. Khảo sát đánh giá tiềm năng của cây sắn làm thức ăn cho dê ở tỉnh An Giang. Thí nghiệm I, II đã sử dụng thân cây sắn được xử lý bằng urê và ảnh hưởng của bổ sungcrau muống và than sinh học đến lượng ăn vào, tỷ lệ tiêu hóa và khả năng tiêu hóa ở dê cho ăn thân cây sắn được xử lý bằng urê. Thí nghiệm III là bổ sung&#x...

 • Luận án


 • Hoàng Tuyển Phương;  Advisor:Nguyễn Huy Hoàng, Lê Quốc Thanh (2020)

 • Đề tài luận án đã thực hiện 4 nội dung nghiên cứu sau: Điều tra, đánh giá hiện trạng sử dụng rơm rạ trong sản xuất nông nghiệp tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam; Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất lạc và một số tính chất hóa học đất trồng lạc tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam; Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật che phủ rơ...

 • Bài trích


 • Đặng Kim Sơn (2006)

 • Trong suốt 20 năm đổi mới, lĩnh vực nông nghiệp luôn đi đầu trong đổi mới chính sách, cùng với sự cố gắng của toàn dân tạo mức tăng trưởng cao và bình ổn của sản xuất nông nghiệp, tạo nền tảng thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước. Bài viết trình bày những thuận lợi, khó khăn, thách thức của ngành nông nghiệp khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới.