Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Sơn (2020-04)

 • Từ năm 1988 đến nay, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam có nhiều biến động, nhưng tổng số vốn FDI có xu hướng tăng lên theo thời gian. Tuy vậy, dòng vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam không ổn định, chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng vốn FDI vào nền kinh tế. Bài viết phân tích những thuận lợi cùng khó khăn, thách thức trong thu hút ngành nông nghiệp,&...

 • Luận án


 • Phạm Văn Tính;  Advisor:Trần Văn Quang, Hoàng Bá Tiến (2020)

 • Luận án đánh giá đa dạng di truyền nguồn vật liệu dựa trên kiểu hình, đồng thời lựa chọn được các dòng, giống lúa có: hàm lượng protein cao (P6, PC6, T10, Gia Lộc 102); hàm lượng amylose thấp, thơm (TL6, HT1 HT9, AC5); năng suất cao, hàm lượng amylose thấp (SH12, U17, Gia Lộc 105, BC15); khả năng chịu ngập tốt (Swarna-Sub1, IR64-Sub1, INPARA3, Samba Mahsuri- Sub1, FR13A, IR05A199) phục vụ công tác chọn tạo&#x...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2016-10)

 • Tài liệu đề cập đến bối cảnh Việt Nam; đặc điểm của bộ số liệu VARHS và các bộ số liệu khác; những chuyển đổi ở địa phương; thương mại hóa trong nông nghiệp, kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn; các vấn đề về đất đai, thị trường quyền tài sản và Đầu tư; lao động và di cư; công nghệ thông tin và truyền thông; vốn xã hội và chính trị.

 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Thành, Lê Vũ Toàn; Chử Đức Hoàng, Vũ Ngọc Anh (2020-03)

 • Hiện nay, các mô hình sản xuất, kinh doanh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh đang dần thay đổi cách thức vận hành của kinh tế nông nghiệp. Tuy vậy, để có thể tiếp cận với thế giới, đưa các sản phẩm nông nghiệp ra các nước, hay thu hút vốn đầu tư nhiều hơn nữa từ các đối tác nước ngoài vẫn còn là vấn đề đặt ra. Bài viết này đánh giá khả năng hội nhập&#x...

 • Luận án


 • Bùi Việt Hưng;  Advisor:Nguyễn An Hà, Đặng Minh Đức (2020)

 • Luận án phân tích và làm rõ về thực thực trạng phát triển kinh tế nông thôn Ba Lan, đánh giá những thành công, hạn chế và thách thức đặt ra trong phát triển kinh tế nông thôn ở Ba Lan những thập niên đầu thế kỷ XXI. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm và hàm ý chính sách cho Việt Nam trên cơ sở phân tích và đánh giá những điểm tương đồng, khác biệt giữa Ba Lan.