Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phạm Việt Anh, Nguyễn Viết Thành; Cao Lệ Quyên (2020-04)

 • Nghiên cứu sử dụng dữ liệu đánh bắt cá ngừ trong giai đoạn 2011-2017 để đánh giá hiệu quả đánh bắt đối với nghề đánh bắt cá ngừ đại dương tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiện tại nghề này không hiệu quả, vì vậy, khuyến nghị Chính phủ cần có chính sách và hợp lý đối với nghề khai thác cá ngừ đại dương nhằm nâng cao hiệu quả về quy mô duy trì mức hiệu quả kỹ t...

 • Bài trích


 • Phạm Việt Anh, Nguyễn Viết Thành; Cao Lệ Quyên (2020-02)

 • Nghiên cứu này đánh giá sản lượng bền vững tối đa và sản lượng hiệu quả kinh tế tối đa đối với đánh hất cá nghề đánh bắt cá ngừ đại dương tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu cá ngừ trong giai đoạn 2011-2018 với ba nghề chính khai thác cá ngừ đại dương là nghề câu, nghề rê và nghề vây. Nghiên cứu cho thấy, Việt Nam đang có nguy cơ đánh bắt quả mức cá ngừ dẫn đến&#x...

 • Luận án


 • Phan Thị Thanh Tâm;  Advisor:Trần Hữu Đào, Lương Minh Huân (-)

 • Luận án đã chỉ ra tiềm năng phát triển lực cạnh tranh ngành lúa gạo của Việt Nam là lớn nhưng hiện tại ngành lúa gạo của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Trong những năm qua sản lượng lúa tăng nhưng lợi thế cạnh tranh có xu hướng giảm. So với điều kiện hiện có thì năng suất của ngành lúa gạo Việt Nam là thấp. Do đó, để nâng cao năng lực cạnh tranh ngành lúa gạo Việt&#...

 • Luận án


 • Đinh Thị Thu Lê;  Advisor:Hoàng Đình Hòa, Nguyễn Quang Thạch (2020)

 • Luận án đã xây dựng thành công quy trình tách, dung hợp và nuôi cấy tế bào trần của các dòng khoai tây nhị bội (A16, A15, A56, B186, B208); các dòng khoai tây dại (S.tarnii, S.pinatisectum, S.bulbocastanum); các giống khoai tây trồng tứ bội S.tuberosum (Rasant, Delikat, Atlantic). Tùy theo giống, có thể thay đổi thành phần dung dịch hỗn hợp enzyme macerozyme/cellulase theo tỉ lệ 0,2 – 0,8%; 0,2 - 0,6%...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Mai, Kim Hương Trang (2020-10)

 • Trung Quốc là một quốc gia lớn trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản, có sản lượng nông sản tươi như thịt, trứng gia cầm, sữa, rau và trái cây luôn dẫn đầu thế giới. Vi vậy, việc nghiên cứu một cách có hệ thống chuỗi cung ứng mặt hàng nông sản của Trung Quốc là một vấn đề cần thiết, qua đó đề xuất giải pháp nhằm xây dựng chuỗi cung ứng nông sản Việt Nam phát triển hiệu&#...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Mai Hương;  Advisor:Trần Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Xuân Hương (2021)

 • Luận án xây dựng lý luận chung về thu hút vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam, gồm: Lý luận về FDI, lý luận về quy mô vốn FDI, vai trò vốn FDI đối với lĩnh vực nông nghiệp, 09 lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng tới quy mô vốn FDI (trong đó, luận án vận dụng lý thuyết OLI của Dunning để xây dựng mô hình nghiên cứu của luận án). Phân tích thực trạng FDI và cơ cấu&...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Mỹ Dung;  Advisor:Nguyễn Phú Hòa, Trịnh Quốc Trọng (2021)

 • Nghiên cứu xác định được vị trí và mùa vụ khai thác nguồn lợi cá giống tự nhiên, các điều kiện thuận lợi trong phát triển nghề nuôi cá Măng sữa của vùng ven biển Đông nam Việt Nam. Luận án chỉ ra điều kiện độ mặn và các loại thức ăn phù hợp nhất với cá Măng sữa. So sánh được hiệu quả kinh tế - kỹ thuật với một số nghề nuôi khác, từ đó cho thấy nghề nuôi cá Măng sữa phù&#...