Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Khắc Lâm;  Advisor:Vương Văn Quỳnh, Nguyễn Hải Hòa (2021)

 • Đề tài tiến hành nghiên cứu một cách hệ thống về lý luận, các quy định và thực tiễn của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và của giám sát - đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng (GSĐG chi trả DVMTR). Qua đó, luận án góp phần củng cố phương pháp luận trong nghiên cứu xây dựng hệ thống GSĐG chi trả DVMTR. Kết quả nghiên cứu không chỉ giúp đánh giá về mức độ đáp ứng ...

 • Luận án


 • Nguyễn Văn Ba;  Advisor:Phạm Doãn Lân, Nguyễn Văn Hậu (2021)

 • Luận án là công trình hệ thống đầu tiên nghiên cứu một số đặc điểm di truyền ở mức độ phân tử của 15 giống lợn nội sử dụng các chỉ thị của cả hệ gen nhân (microsatellite, MX1, MX2) và hệ gen ty thể (Cytochrome B) tại Việt Nam. Luận án đã đánh giá được tính đa dạng, mối quan hệ và cấu trúc di truyền của 15 giống lợn nội dựa trên 19 chỉ thị microsatellite. Đã xác định được cây ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Miền (2021-03)

 • Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp là việc làm cần thiết và là xu hướng tất yếu trong tương lai. Bài viết phân tích thực trạng phát triển kinh tể tuần hoàn trong nông nghiệp ở Việt Nam, cùng những vấn đề đặt ra hiện nay, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm đẩy mạnh ứng dụng mô hình sản xuất này, qua đó phát triển bền vững nền nông nghiệp trong thời gian tới.

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Ứng;  Advisor:Đỗ Văn Quân, Bùi Phương Đình (2021)

 • Nghiên cứu phân tích đánh giá vai trò, sự tác động của phương thức quản lý xã hội (QLXH) trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên cả hai phương diện: thúc đẩy và rào cản; thành công và hạn chế; dựa trên các bằng chứng cụ thể và được dẫn dắt bởi lý thuyết khoa học và khung phân tích; 3. Phát hiện ra tính chất tương tác xã hội và hành động xã hội giữa các chủ thể liên quan đế...

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2017)

 • Tổng luận "Nông nghiệp công nghệ cao: xu thế tất yếu của nông nghiệp Việt Nam” nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về nền nông nghiệp công nghệ cao trong quá trình hội nhập quốc tế cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu… với mong muốn sẽ đáp ứng được nhu cầu thông tin cần thiết cho việc xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong tương&#x...

 • Bài trích


 • Phan Thị Huê (2021-05)

 • Nông nghiệp thông minh là một ngành kinh tế được sôố hóa và phát triển trên nền tảng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo ra sự đổi mới căn bản về công nghệ trong quản lý, sản xuất đến tiêu dùng, đảm bảo sản xuất, kinh doanh nông nghiệp diễn ra liên tục và hiệu quả, đem lại lợi ích cho tất cả chủ thể tham gia trong chuỗi giá trị nông sản. Trong bài viết này,&#x...

 • Luận án


 • Mai Văn Quân;  Advisor:Đặng Vũ Thị Thanh, Trịnh Xuân Hoạt (2021)

 • Luận án đã định danh nấm Botrytis cinerea là tác nhân gây bệnh thối xám trên các cây trồng tại Việt Nam bằng kỹ thuật PCR sử dụng cặp mồi C729+/C729-. Đã bổ sung thêm 20 loài cây thuộc 12 họ thực vật là ký chủ của nấm B. Cinerea tại các tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên. Luận án đã xác định đặc điểm sinh học và gây bệnh của các nguồ...