Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Lê Thành Công;  Advisor:Phạm Quang Thu, Vũ Văn Định (2021)

 • Luận án đã phân lập được 42 chủng nấm từ đất mùn và lá thông rụng tại 5 địa điểm nghiên cứu, trong đó 24 chủng nấm có khả năng phân giải cellulose mạnh và rất mạnh. Từ 24 chủng nấm này, 22 loài, 11 chi, 8 họ, 8 bộ, 6 lớp, 3 ngành đac được giám định đến loài. Trong đó có 10 loài nấm được ghi nhận là mới cho khu hệ vi nấm ở Việt Nam, gồm: Aspergillus chrysellus, Penicillium ada...

 • Luận án


 • Nguyễn Gia Kiêm;  Advisor:Lê Trọng Hùng, Hoàng Liên Sơn (2021)

 • Nghiên cứu hướng tới: (i) Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về liên kết trong phát triển rừng gỗ nguyên liệu; (ii) Đánh giá thực trạng liên kết trong phát triển rừng gỗ nguyên liệu tại khu vực miền Trung Việt Nam; (iii) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết trong phát triển rừng gỗ nguyên liệu tại khu vực miền Trung Việt Nam; (iv) Đề xuất giải pháp thúc đẩy liên kết trong phát ...

 • Bài trích


 • Lưu Khánh Cường (2021-07)

 • Bên cạnh những nỗ lực và thành tựu đạt được, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế phát triển trong khu vực và trên thế giới. Làm thế nào để tận dụng lợi thế, cơ hội vượt qua được các khó khăn thách thức của hàng nông sản tham gia vào chuỗi cung ...

 • Bài trích


 • Cảnh Chí Hoàng, Nguyễn Huỳnh Mai Trâm (2021-04)

 • Nghiên cứu này phân tích tác động của phát triển nông nghiệp, tiêu thụ năng lượng và đô thị hóa đối với chất lượng môi trường ở Việt Nam trong giai đoạn 1986-2018. Bằng cách áp dụng phương pháp tự hồi quy phân phối trễ, kết quả thực nghiệm của nghiên cứu cho thấy trong dài hạn, phát triển nông nghiệp và tiêu thụ điện đều làm tăng lượng khí thải CO2 ở Việt Nam, trong khi đó thì sự gia&...

 • Bài trích


 • Hoàng Ngọc Hòa (2017)

 • Dưới góc nhìn thể chế, tác giả đề cập đến ba nội dung trọng yếu: 1- Cơ cấu lại ngành nông nghiệp là yêu cầu bức thiết nhằm phát triển nông nghiệp nước ta thành nền nông nghiệp hàng hóa lớn, hiện đại, đạt giá trị gia tăng cao. 2- Nông nghiệp công nghệ cao và vai trò của nó trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp nước ta. 3- Định hướng và những điều kiện thiết yếu về thể chế nhằm phát&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Cường (2021-01-20)

 • Trong 5 năm 2016 - 2020, nông nghiệp, nông thôn nước ta đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng. Ngành nông nghiệp phát triển toàn diện, tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, thông qua việc bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống. Bài viết phân tích các giải pháp đẩy mạnh trong thời gian tới để thúc đẩy phát triển và cơ cấu lại ngành nôn...

 • Bài trích


 • Vũ Thị Thu Hương (2020-06-10)

 • Việc chuyển đổi từ nền nông nghiệp lạc hậu sang nền nông nghiệp hiện đại công nghệ cao, ngoài nhân tố năng lực nội tại của ngành nông nghiệp, lấy thị trường làm động lực. Bài viết phân tích vai trò quan trọng của Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

 • Bài trích


 • Ngô Hoàng Đại Long, Dương Hoàng Lộc (2019-02)

 • Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là khu vực cuối nguồn của lưu vực sông Mê Kông dài hơn 4.200 km, với lưu vực 795.000 km trải dài trên 6 quốc gia đổ ra Biển Đông tạo thành vùng châu thổ trù phú khoảng 4 triệu ha với 18 triệu dân cư của 13 tỉnh, thành phố. Sau 44 năm giải phóng, hơn 30 năm đổi mới: từ một vùng nông nghiệp hoang sơ, khó khăn chủ yếu là lúa nổi sản lượng&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Luận (2013-07)

 • Năm 2012 Việt Nam đã xuất khẩu được 7,72 triệu tấn đứng thứ hai thế giới, Ấn Độ xuất khẩu 9,5 triệu tấn đứng thứ nhất, Thái Lan đứng thứ ba với 6,9 triệu tấn. Tuy nhiên, với sản lượng gạo sản xuất và xuất khẩu từ năm 2005 đến 2012 năm sau cao hơn năm trước nhưng thu nhập của người nông dân sản xuất lúa không tăng cùng tỷ lệ, thậm chí có năm còn giảm, người nông dân sản xuất l...

 • Bài trích


 • Ngô Ngọc Diễm, Trần Quang Minh (2021-09)

 • Bài viết trình bày khái niệm tội hủy hoại rừng; dấu hiệu định tội; dấu hiệu định khung; thực trạng vi phạm pháp luật trong bảo vệ và phát triển rừng; những vấn đề cần đặt ra đối với việc quy định tội hủy hoại rừng.