Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Bùi Thị Thanh Hương (2021-10)

 • Trung Quốc là nước phát hiện ca mắc Covidd-19 đầu tiên trên thế giới, giai đoạn đầu vào đầu năm 2020 dịch bệnh đã ảnh hưởng một cách hết sức nặng nề đến nền kinh tế Trung Quốc nói trong đó có "tam nông", nhưng có thể nói, đến nay Trung Quốc đã khôi phục và phát triển nền kinh tế ở trạng thái bình thường mới. Phân tích những ảnh hưởng cả mặt tiêu cực và tích cực đối với "...

 • Bài trích


 • Vũ Thị Thúy Nga (2021-10)

 • Hoa Kỳ được biết đến là thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ lớn nhất thế giới với giá trị thị trường năm đạt trên 50 tỷ USD và tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian qua. Trong phạm vi của bài viết, các đặc điểm về thị trường nông nghiệp hữu cơ của Hoa Kỳ đã được đánh giá thông qua phân tích chính sách và xu hướng tiêu dùng sản phẩm nhằm tìm ra các bài học kinh nghiệm cho ph...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Anh Thơ, Nguyễn Thị Nhung (2021-09)

 • Trong bối cảnh thị trường thuỳ sản đã được mở rộng từ phạm vi quốc gia, khu vực tới thị trường toàn cầu, với vai trò là tố chức thương mại đa phương lớn nhất trên thế giới, WTO đã và đang tạo dựng khuôn khổ pháp lí điều chỉnh các hoạt động thương mại thủy sản giữa các quốc gia hoặc nhóm thành viên cũng như giám sát việc các thành viên ban hành chính sách thương mại để kiểm soát ho...

 • Bài trích


 • Võ Hữu Phước, Trương Thị Thu Hương (2021-09)

 • Trên cơ sở tìm hiểu các yếu tố cấu thành của nông nghiệp xanh, cơ chế, chính sách và thực trạng phát triển nông nghiệp xanh Việt Nam hiện nay, bài viết nhận diện những "điểm nghẽn" trong quá trình phát triển nền nông nghiệp Việt Nam tiến tới nông nghiệp xanh. Từ đó, đề xuất các bền giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại, hướng đến phát triển nông nghiệp xanh bền vững.

 • Bài trích


 • Giang Thị Ngọc (2022-03)

 • Nguồn nhân lực nông thôn là yếu tố quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bài viết đưa ra đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trong xây dựng nông thôn mới, qua đó một số giải pháp góp phần xây dựng, phát triển nguồn nhân lực ở nông thôn hiện nay.