Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 1995


 • Nguyễn Huy Đức (1995)

 • Từ vụ án Đồng bành II, rút ra một số vấn đề pháp luật, khoa điều tra tội phạm: Xác định đúng đối tượng đấu tranh, có phương hướng điều tra thích hợp và biêt chọn những đối tượng yếu nhất để giải quyết những điểm nút của vụ án -- Chủ động tạo ra tình huống điều tra có lợi, có phương hướng và chiến thuật hỏi cung phù hợp -- Tranh thủ sự chỉ đạo của các lãnh đạo và phối hợp ...

 • 1993


 • Hà Thanh (1993)

 • Tranh chấp hợp đồng thuê nhà là một trong những loại việc kiện dân sự phức tạp. Trong thời gian gần đây, do những thay đổi về cơ chế kinh tế, về chính trị, pháp lý và các quan hệ quốc tế, các loại kiện này ngày càng phức tạp hơn. Để giải quyết đúng đắn các loại kiện đó đòi hỏi phải có sự thống nhất về pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa.

 • 1999


 • Ngô Bá Thành (1999)

 • Trình bày và phân tích những nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu của Luật báo chí được Quốc hội thông qua năm 1989 bao gồm: Lời nói đầu,; các loại hình báo chí (Điều 3); Cơ quan chủ quản báo chí (Điều 12); Quyền hạn và nghĩa vụ của nhà báo chí (Điều 15); Cải cách trên báo chí (Điều 9); Về tài chính của cơ quan báo chí (Điều 17c); Cấp giấy phép hoạt động báo chí (Điều 19)

 • previous
 • 1
 • next