Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 •  (2013)

 • Gần đây, Quốc hội, Nhà nước tổ chức triển khai việc lấy ý kiến nhân dân chocác dự thảo chính sách. Quan sát dưới góc độ nghiên cứu, chúng tôi cho rằng vaitrò của báo chí truyền thông trong việc lấy ý kiến nhân dân là rất lớn, cần cónhững cơ chế truyền thông hữu hiệu, nhất quán, để người dân tiếp cận, tham giaviệc góp ý xây dựng cũng như thực thi chính sách sau này.

 • Báo cáo


 •  (2013)

 • Có lẽ, chính vì có “hệ số rủi ro”, nếu không nói “hệ số rủi ro” rất lớn, cho nên,trong đợt góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp đang diễn ra, chúng ta có thể đọcnhững bài “Bỏ điều 4 hiến pháp đe dọa tồn vong của dân tộc”, trong khi khônghề có những quan điểm ngược lại trên báo chí.

 • Báo cáo


 •  (2015)

 • Bài viết nêu lên vai trò của báo chí-truyền thông đó là quá trình thu thập, xử lý thông tin để phản ánh hoặc đưa ra những nhận định, đánh giá, phát hiện, phản biện từ đó thông qua các công cụ, phương tiện của mình chuyển tải đến công chúng và những cá nhân, cơ quan có trách nhiệm trong tất cả các khâu của quy trình chính sách. Đối với các tổ chức xã hội,thông qua các hoạt động của tổ chức mình, sự phản ánh các hội viên, và các nguồn thông tin khác từ đó tham gia phản ánh, góp ý, phản biện thông qua các hình thức như văn bản, hội nghị, góp ý trực tiếp... gửi đến các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền ban hành, thực hiện chính sách.

 • Báo cáo


 •  (2013)

 • Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, vai trò và tiếng nói của cộng đồng doanhnghiệp đang được khẳng định trong nhiều lĩnh vực hoạt động quan trọng của đấtnước, trong đó có quá trình hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật về kinhdoanh.Là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Phòng Thương mại và Côngnghiệp Việt Nam (VCCI) đã và đang nỗ lực đóng góp vào quá trình này, thôngqua việc khởi xướng thảo luận, thu thập các ý kiến từ thực tiễn hoạt động kinhdoanh và nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, tổng hợp các quan điểm này vàchuyển tải chúng theo các cách thức khác nhau vào nội dung các dự thảo chínhsách pháp luật liên quan.

 • Báo cáo


 •  (2016)

 • Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau,được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình chosự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng nhưnhau về thành quả của sự phát triển đó. (Điều 5 Luật Bìnhđẳng giới).