Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Trung Đức, Thành Lê (2011)

 • Xây dựng xã hội bền vững đòi hỏi phải phát triển hài hòa giữa thành thị và nông thôn. Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa,vai trò của doanh nghiệp ngày một nâng cao; sự phát triển công nghiệp và đô thị hóa đã mở rộng tăng trưởng kinh tế, thay đổi đời sống và làm biến đổi bộ mặt xã hội. Tuy nhiên, do những hạn chế thông tin và trình độ nhận thức,cùng với trách nhiệm x...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Văn Hùng (2011)

 • Bản chất của truyền thông là minh bạch thông tin, dân chủ hóa đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của dân tộc, quốc gai. Thông tin phải có sự quản lý chỉ đạo chặt chẽ; thông tin phải hướng tới mục đích tối thượng phục vụ lợi ích của cả cộng đồng với đa số quần chúng nhân dân. Làm trái quy luật ấy cũng có nghĩa là kìm hãm sự phát triển của đấ...

 • Báo cáo


 • Trần Kim Hào, Lê Thành Ý (2011)

 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility CSR-) đuợc hiểu là “Sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua những việc làm nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và các thành viên gia đình, cho cộng đồng và toàn xã hội theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp lẫn sự phát triển của toàn xã hội”.

 • Báo cáo


 • Trần Nhật Minh (2011)

 • Truyền thông báo chí có vai trò đến đâu, và sẽ tham gia thức tỉnh trách nhiệm của doanh nghiệp như thế nào? Tại tọa đàm hôm nay, “Thức tỉnh trách nhiệm - Truyền thông với đạo đức và trách nhiệm doanh nghiệp”, chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này

 • Báo cáo


 • Trần Lệ Thủy (2011)

 • Những bài báo về đạo đức và trách nhiệm cuả doanh nghiệp là lợi ích công. Để được như vậy, cần tạo hàng lang pháp lý rõ ràng cho nhà báo khi viết về doanh nghiệp. Ví dụ như luật miễn trừ khi nhà báo đăng thông tin từ các nguồn chính thống và từ tranh luận quốc hội. Nhà báo cũng cần có điều khoản luật pháp bảo vệ khi đăng thông tin chính xác, được kiểm chứng có ...

 • Báo cáo


 • Trần Lệ Thủy (2011)

 • Những bài báo về đạo đức và trách nhiệm cuả doanh nghiệp là lợi ích công. Nhà báo phải được bảo vệ khi đăng thông tin được kiểm chứng có trách nhiệm, có tâm huyết để đưa thông tin chính xác và đáng tin cậy, đảm bảo công bằng cho doanh nghiệp và lợi ích công.

 • Báo cáo


 • - (2011)

 • Đây là lần đầu tiên giải “Trách nhiệm” được trao ở Việt Nam, do một tổ chức xã hội đứng ra thực hiện. Với việc trao giải cho kỹ sư Lê Văn Tạch và nhà báo Nguyễn Thái Sơn, RED Communication mong muốn truyền tải thông điệp tôn vinh và khuyến khích những cá nhân, tổ chức đóng góp đối với cộng đồng chỉ thông qua một việc tưởng như đơn giản là làm đúng trách nhiệm của mình

 • Báo cáo


 • Trần Nhật Minh (2016)

 • Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cơ quan hành chính nhà nước) theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.