Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ (2014)

 • Trình bày chủ trương, quan điểm của Đảng về hội qua các văn kiện, các văn bản pháp luật. Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về hội ở nước ta thời gian qua : thành tựu và hạn chế. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về các hội gồm : đổi mới nhận thức một cách đầy đủ, chính xác về bản chất, đặc điểm, tính chất của hội; quán triệt sâu sắc ...

 • Bài trích


 • Trần Thị Thu Hà (2017)

 • Ở nhiều quốc gia, Chính phủ luôn là cơ quan nằm ở trung tâm bộ máy quyền lực. Nhưng mỗi nước lại có những cách thức tổ chức Chính phủ khác nhau, phụ thuộc vào chế độ chính trị, hình thức chính thể và các yếu tố kinh tế, văn hóa, truyền thống... của mình. Trên thực tế, một mô hình Chính phủ có thể phù hợp và hiệu quả đối với nước này nhưng lại lạc lõng và bất cập đối với ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Đăng Duy (2017)

 • Nhà nước kiến tạo phát triển là mô hình nhà nước can thiệp hiệu quả vào phát triển kinh tế của quốc gia thông qua các chính sách kinh tế. Mô hình này đã thu được thành công ở các nước Đông Á và một số quốc gia khác trước đây. Nhưng muốn áp dụng mô hình này vào Việt Nam hiện nay thì cần phải cân nhắc kỹ. Bài viết phân tích, bình luận về vấn đề này.

 • Bài trích


 • Nguyễn Phước Thọ (2017)

 • Từ nay đến năm 2030, đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có những diễn biến rất phức tạp, khó lường, với tốc độ nhanh. Đất nước cùng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong chuyển đổi mô hình phát triển và giải quyết một số vấn đề hệ trọng. Hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống pháp luật về...