Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Chu Mạnh Hùng (2008)

 • Bài viết trình bày về tiến trình hình thành cộng đồng văn hoá - xã hội ASEAN. Việc thành lập cộng đồng văn hoá - xã hội không chỉ là một sự thích ứng của ASEAN trước tình hình quốc tế có nhiều biến động, đó là việc làm cụ thể để hiện thực hoá tầm nhìn ASEAN 2020, mà còn bắt nguồn từ chính nhu cầu nội tại của các nước ASEAN bởi các nước có những đặc điểm về kinh tế, xã&#...

 • Tài liệu dịch


 • The National Assembly (2006-11-29)

 • This Law provides for physical training and sports activities; rights and obligations of organizations and individuals involved in physical training and sports activities.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Quang Tuyến (2003)

 • Trình bày một số suy nghĩ xung quanh pháp luật hiện hành về di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất di tích trong nền kinh tế thị trường.

 • Tài liệu dịch


 • The National Assembly (2001-06-29)

 • This Law provides for cultural heritage. Cultural heritage provided for in this Law includes intangible and tangible cultural heritages, which are spiritual and material products having historical, cultural or scientific value and handed down from generation to generation in the Socialist Republic of Vietnam.

 • 2000


 • Đào Trí Úc (2000)

 • Electronic Resources; Nghiên cứu tư tưỏng chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trình bày tư tưỏng Hồ Chí Minh về một nền pháp luật và pháp quyền của của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân