Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Vũ Thị Hải Hà (2018)

 • Khép lại một chu kì vòng đời, tang ma được coi là một trong những lề tục vòng đời quan trọng của người Khmer ở Campuchia. Trải qua một quả trình lịch sử lâu dài, người Khmer ở Campuchia đã tạo dựng được cho mình một phong tục tang ma truyền thống mang bản sắc riêng. Bài viết dưới đây tập trung tìm hiểu phong tục tang ma truyền thống của người Khmer ở Campuchia đồng thời đưa ra một số n...

 • Bài trích


 • Sổm Pheng Xay Nhạ Vông (2019-01)

 • Lào, Việt Nam, Campuchia là ba nước láng giềng gần gũi, có chung đường biên giới, có thời tiết khí hậu tương đồng, có môi trường tự nhiên phong phú, đa phần người dân sinh sống có truyền thống gắn bó với sông nước và làm ruộng, làm nương rẫy. Do đó, văn hóa đời sống và văn hóa tinh thần có nhiều nét tương đồng, bến cạnh đó mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. ...

 • Bài trích


 • Vũ Thị Hải Hà (2019-04)

 • Giống như các quốc gia Đông Nam Á khác, ngay từ đầu công nguyên, Campuchia đã có dịp tiếp xúc và chịu ảnh hường mạnh mẽ bởi văn hóa Ấn Độ, trong đó những ảnh hưởng về tôn giáo là mạnh mẽ hơn cả. Thông qua con đường truyền đạo và buôn bán, Phật giáo và Bàlamôn giáo đã du nhập vào Campuchia một cách hòa bình. Ban đầu, Phật giáo đại thừa chiếm ưu thế song từ thế kỉ XIII trở đi,...

 • Tạp chí


 • Cao Thị Mai Hoa (2019-10)

 • Từ khi đạo Phật được du nhập vào Campuchia cho đến nay đã trải qua Phật giáo đã đóng một vai trò rất to lớn trong đời sống tinh thần, văn hóa của người Campuchia. Đạo Phật đã được người Khmer tiếp nhận, rồi cùng với tín ngưỡng bản địa, tục thờ Neak Tà, người Khmer gần như đã hòa trộn những hình thức tín ngưỡng trên để làm nên bản sắc riêng cho mình. Giai đoạn lịch sử sau năm 1979 ...

 • Bài trích


 • Vũ Thị Hải Hà (2020-08)

 • Trải qua một quá trình lịch sử phát triển lâu dài, người Khmer ở Campuchia đã tạo dựng được cho mình một phong tục sinh đẻ truyền thống mang bản sắc riêng. Thông qua đó, cách cảm, nếp nghĩ cũng như những đặc trưng vãn hóa của người Khmer ở Campuchia được thể hiện vô cùng rõ nét. Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội biến đổi xã hội hiện đại, phong tục sinh đẻ truyền thống của họ&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thương Huyền (2021-10)

 • Bài viết phân tích thực trạng hợp tác du lịch Việt Nam và Campuchia trong thập niên đầu thế kỷ XXI. Trong đó bài viết phân tích những cơ sở của hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước như chính sách phát triển du lịch mỗi bên, điều kiện về cơ sở phát triển du lịch hạ tầng du lịch, cũng như sự phát triển trong quan hệ toàn diện giữa hai nước. Bên cạnh đó, bài viết phân tích thực&#...

 • previous
 • 1
 • next