Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Đặng Thị Minh (2018-02)

 • Lễ hội được hình thành và phát triển trong những điều kiện lịch sử, văn hóa, kinh tế và xã hội nhất định, phản ánh những nét đẹp văn hóa truyền thống của mỗi vùng miền, mỗi dân tộc, tôn giáo và luôn gắn với đặc điểm văn hóa cộng đồng. Lễ hội có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước, yêu quê hương, tự hào dân tộc, xây dựng tinh thần đoàn kết t...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Thoàn (2018)

 • Bài viết gồm 3 phần: (1) Đặc điểm cộng đồng người Việt ở Lào; (2) Một số lễ hội tiêu biểu của người Việt ở Lào; (3) Giá trị của lễ hội. Qua việc tìm hiểu đời sống văn hóa lễ hội của người Việt ở Lào, tác giả cố gắng minh định những yếu tố văn hóa truyền thống dân tộc được bảo lưu và trao truyền trong cộng đồng người Việt ở Lào.

 • Bài trích


 • Trần Đình Thức, Nguyễn Hà Thu; Phạm Minh Đức, Nguyễn Hoài Nam; Phạm Viết Cường (2017-12-26)

 • Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trức tuyến tính (SEM) để đánh giá tác động của chất lượng lễ hội Festival hoa Đà Lạt đến sự hài lòng và lòng trung thành của du khách giai đoạn 2015- 2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy , yếu tố Chương trình lễ hội có tác động mạnh đến giá trị cảm nhận của du khách, góp phần nâng cao Sự hài lòng du khách và lòng trung thành của họ với lễ hội Festi...

 • Bài trích


 • Trần Thị Hiền (2020-03)

 • Nhận thức được vai trò to lớn của sông nước đối với cuộc sống, từ lâu, cư dân Đông Nam Á xem đây là "tặng vật" vô giá từ thiên nhiên. Do đó, họ đã hình thành nên lối văn hóa ứng xử rất đặc biệt với nó. Trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian hằng năm của cư dân Đông Nam Á, các lễ hội liên quan đến sông nước luôn chiếm số lượng vượt trội và vị trí quan&#...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Linh Giang (2019-03-06)

 • Nhìn chung, công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2018 trong cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Để công tác quản lý lễ hội tiếp tục đi vào nề nếp, chấn chỉnh những hạn chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương thực hiện quản lý nhà nước về lễ hội theo đúng quy định pháp luật và phân công trách nhiệm, cơ chế phối hợp trong ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Phương Châm (2018)

 • Bài viết nhấn mạnh lễ hội dân gian luôn là điểm nhấn quan trọng, là mảng màu đặc sắc thể hiện tập trung và đa dạng những nét tinh hoa văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

 • Bài trích


 • Bàn Tuấn Năng (2019-01)

 • Lễ hội Ná Nhèm (Ná Nhèm, tiếng Tày có nghĩa là Mặt nhọ) của người Tày ở Lạng Sơn, thường diễn ra vào rằm tháng Giêng hằng năm. Đây là một lễ hội đặc sắc, ẩn chứa nhiều tầng văn hóa, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia năm 2015. 3 năm trước đó - năm 2012, lễ hội độc đáo này mới được phục dựng sau hơn thế kỷ...

 • Bài trích


 • Cao Trung Vinh (2019-02)

 • Năm 2005, Không gian văn hóa Cồng chiêng được Tổ chức UNESCO ghi danh. Việc bảo tồn và phát huy các loại hình diễn xướng liên quan đến âm nhạc cồng chiêng được chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên đặc biệt quan tâm. Các dự án sưu tầm , phát huy di sản cồng chiêng, khôi phục lễ hội cồng chiêng tại 5 tỉnh Tây Nguyên đã góp phần không nhỏ cho việc quảng bá di sản và hình ảnh&#...