Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Sách


 •  (2019)

 • Cuốn sách trình bày về đặc điểm và sự đa dạng của văn hóa theo vùng và phân vùng ở Việt Nam. Tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự tôn trọng và hiểu biết về văn hóa vùng và phân vùng văn hóa, đồng thời thể hiện sự đa dạng và sự gắn kết của quốc gia trong việc duy trì và phát triển văn hóa độc đáo.

 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách khái quát về tín ngưỡng dân gian các dân tộc ở Việt Nam, bằng cách đi sâu nghiên cứu một số tín ngưỡng riêng lẻ. Đồng thời, nghiên cứu về Lễ hội cổ truyền, tổng thuật về tình hình nghiên cứu tín ngưỡng, lễ hội ở Việt Nam và nước ngoài.

 • Sách


 •  (2019)

 • Sách gồm 5 phần, tìm hiểu về: tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận về giá tri; Bảng (hệ) giá trị tổng quát của xã hội Việt Nam truyền thống; giá trị văn hóa trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội (hệ giá trị bộ phận); bảo tồn, làm giàu và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong đổi mới và hội nhập; Giải pháp nhằm bảo tồn, làm giàu và phát huy hệ giá trị truyền thống trong đổi mới và hội nhập.

 • Sách


 •  (2021)

 • Cuốn sách có nội dung nghiên cứu bản sắc các vùng văn hóa ở Việt Nam: Vùng văn hóa đồng bằng Bắc Bộ; Vùng văn hóa Đông Bắc Bắc Bộ; Vùng văn hóa Tây Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ; Vùng văn hóa Duyên Hải Bắc Trung Bộ; Vùng văn hóa Duyên Hải Bắc Trung Bộ; Vùng văn hóa Duyên Hải Trung và Nam Trung Bộ;...

 • previous
 • 1
 • next