Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • Văn học nghệ thuật là bộ phận đặc biệt nhạy cảm, tinh tế của văn hóa, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong công cuộc kháng chiến kiến quốc cũng như trong thời kỳ đổi mới, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần hình thành những con người mới có nhân cách, lối sống tốt đẹp. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho văn học nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo, viết lên những tác phẩm hay, ý nghĩa, xứng tầm với truyền thống lịch sử và những thành quả đạt được trong công cuộc đổi mới, Đảng, Nhà nước luôn dành những ưu tiên về cơ chế, chính sách, tạo môi trường lành mạnh, tự do, dân chủ, khoa học, thúc đẩy văn học, nghệ thuật ngày càng phát triển, lớn mạnh.; |Văn học nghệ...

 • Bài trích


 •  (2020-08)

 • Qúa trình hội nhập toàn cầu đem lại cho con người những cơ hội thuận lợi trong việc tiếp cận, thụ hưởng những xuất bản phẩm văn hóa đa dạng, phong phú đến từ nhiều quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh những tác phẩm hay, hữu ích là sự xâm nhập của không ít sản phẩm có nội dung độc hại. Nhận diện để có giải pháp phòng, chống những sản phẩm đó là việc làm cần thiết để không ngừng kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện hiện nay.

 • previous
 • 1
 • next