Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Phương Châm (2018)

 • Bài viết nhấn mạnh lễ hội dân gian luôn là điểm nhấn quan trọng, là mảng màu đặc sắc thể hiện tập trung và đa dạng những nét tinh hoa văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Phương Châm (2019-01-17)

 • Trong khoảng ba thập niên gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước, đời sống tín ngưỡng và lễ hội ở nước ta cũng có sự thay đổi mạnh mẽ. Các di tích văn hóa được phục dựng, trùng tu hoặc xây mới ở nhiều nơi cùng với sự phục hồi của các lễ hội truyền thống. Đây là một hiện tượng không ngẫu nhiên mà hàm chứa trong đó nhiều ý nghĩa về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã h...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Thị Phương Châm (2022-10-19)

 • Bài viết trình bày Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới với các nội dung: Huy động nguồn lực văn hoá truyền thống trong xây dựng nông thôn mới: những thành công cơ bản; Huy động nguồn lực văn hoá truyền thống trong xây dựng nông thôn mới: những hạn chế, thách thức; Làm thế nào để huy động hiệu quả hơn nữa nguồn lực văn hoá truyền thống trong xây dựng nông thôn mới hiện nay?...

 • previous
 • 1
 • next