Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Thoàn (2018)

 • Bài viết gồm 3 phần: (1) Đặc điểm cộng đồng người Việt ở Lào; (2) Một số lễ hội tiêu biểu của người Việt ở Lào; (3) Giá trị của lễ hội. Qua việc tìm hiểu đời sống văn hóa lễ hội của người Việt ở Lào, tác giả cố gắng minh định những yếu tố văn hóa truyền thống dân tộc được bảo lưu và trao truyền trong cộng đồng người Việt ở Lào.

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Thanh Loan (2019)

 • Phương pháp thu thập, phân tích nguồn tư liệu thứ cấp: gồm tài liệu, các công trình nghiên cứu đã được in ấn, xuất bản và đang được lưu trữ tại các thư viện. Những tài liệu này giúp nghiên cứu sinh (NCS) có cái nhìn khái quát, hệ thống hơn về vấn đề tôn giáo, thực hành nghi lễ và hành hương Phật giáo hiện nay. Những tư liệu này cũng giúp NCS có cái nhìn tổng thể về s...

 • Bài trích


 • Vũ Thị Hải Hà (2019-04)

 • Giống như các quốc gia Đông Nam Á khác, ngay từ đầu công nguyên, Campuchia đã có dịp tiếp xúc và chịu ảnh hường mạnh mẽ bởi văn hóa Ấn Độ, trong đó những ảnh hưởng về tôn giáo là mạnh mẽ hơn cả. Thông qua con đường truyền đạo và buôn bán, Phật giáo và Bàlamôn giáo đã du nhập vào Campuchia một cách hòa bình. Ban đầu, Phật giáo đại thừa chiếm ưu thế song từ thế kỉ XIII trở đi,...

 • Tạp chí


 • Hà Thị Đan (2019-08)

 • Văn háa Thái Lan là sự tích hợp của nhiều luồng, nhiều nền văn hóa khác nhau, trong đó không thể không nhắc đến văn hóa Ấn Độ nói chung, Phật giáo nói riêng. Với dân số cách khoảng 95% là các tín đồ của đạo Phật, tôn giáo này du nhập vào Thái Lan cách đây hàng ngàn năm, trải qua biết bao thăng trầm, đến hôm nay, tôn giáo này vẫn đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt đời sống...

 • Tạp chí


 • Cao Thị Mai Hoa (2019-10)

 • Từ khi đạo Phật được du nhập vào Campuchia cho đến nay đã trải qua Phật giáo đã đóng một vai trò rất to lớn trong đời sống tinh thần, văn hóa của người Campuchia. Đạo Phật đã được người Khmer tiếp nhận, rồi cùng với tín ngưỡng bản địa, tục thờ Neak Tà, người Khmer gần như đã hòa trộn những hình thức tín ngưỡng trên để làm nên bản sắc riêng cho mình. Giai đoạn lịch sử sau năm 1979 ...

 • Luận án


 • Trần Thị Diệu Thúy;  Advisor:Kiều Thu Hoạch (2018)

 • Luận án đánh giá thực trạng và tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá Phật giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Từ đó, luận án đề ra những nhiệm vụ nghiên cứu lý luận về di sản và quản lý di sản; Phân tích thực trạng công tác quản lý di sản văn hoá Phật giáo trên địa bàn Hà Tĩnh từ năm 2001 đến năm 2016. Đề...

 • Luận án


 • Phạm Thị Chuyền;  Advisor:Đinh Khắc Thuân, Nguyễn Ngọc Quỳnh (2020)

 • Thông qua khảo cứu các nguồn tư liệu Hán Nôm, luận án góp phần làm rõ đời sống và ảnh hưởng của Phật giáo trong xã hội Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527).

 • Luận án


 • Lê Trung Kiên;  Advisor:Nguyễn Duy Bắc, Nguyễn Thanh Xuân (2021)

 • Luận án làm rõ những vấn đề lý luận về giá trị đạo đức Phật giáo và nhận diện giá trị đạo đức trong kinh tạng Phật giáo Nguyên thủy văn hệ Pàli, trên cơ sở đó làm rõ những đặc điểm, sự tồn tại và tiếp biến của giá trị đạo đức Phật giáo trong kinh tạng Phật giáo Nguyên thủy văn hệ Pàli với đạo đức xã hội, đồng thời làm rõ hơn sự ảnh hưởng của giá trị đạo đức Phật giáo...

 • Luận án


 • Đặng Thị Đông;  Advisor:Lê Tú Anh, Nguyễn Viết Ngoạn (2021)

 • Luận án chọn lọc được các tác phẩm tiếp thu ảnh hưởng của triết lý Phật trong văn học Việt Nam, từ văn học dân gian đến văn học viết, rà soát được các tác giả thơ và các bài thơ chịu ảnh hưởng của triết lý Phật giáo từ 1945 đến nay. Kết quả này vừa giúp cá nhân có cái nhìn xuyên suốt và hệ thống về vấn đề, vừa là tư liệu cho người đi sau tìm hiểu về mối liên hệ giữa...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Lâm (2021-01)

 • Nghi lễ Phật giáo ở Việt Nam do tỉnh vũng miền và tông phái, đồng thời do ảnh hưỏng ít nhiều của Phật giáo Trung Hoa kéo dài nhiều thế kỷ mà có những đặc điểm tương đối riêng ở các vùng, đặc biệt là ở châu thồ Bắc bộ, Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù chịu sự chi phối trực tiếp từ giáo lý, giáo luật của đạo Phật nhung nghi lễ Phật giáo ở Việt Nam nói chung đã góp ...