Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Kazuhiko Mizamoto (-)

  • Giới thiệu sơ lược về cơ sở vật chất về thư viện và sơ đồ cấu trúc tòa nhà thư viện Quốc hội quốc gia Nhật Bản.

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Kanematsu Yoshiyoki (2016-06-13)

  • Khái quát về Thư viện Quốc hội quốc gia Nhật Bản; Quá trình xây dựng một số công trình hạ tầng mới của Quốc hội Nhật Bản như: Thư viện thiếu nhi quốc tế, Thư viện Kansai cũng như Dịch vụ thông tin số của Nhật Bản.