Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Bùi Xuân Đức (2019-04-19)

 • Nêu kinh nghiệm tổ chức thư viện công cộng ở các nước và tình hình thực tế tổ chức mô hình thư viện công cộng ở Việt Nam cùng với xu hướng và các đề xuất xây dựng hệ thống.

 • Văn bản pháp luật


 • - (2016-03-02)

 • Văn bản quy phạm pháp luật về chính sách quản lý hoạt động và phát triển thư viện của Hàn Quốc.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Kim Thoa (2019-04-18)

 • Nêu các quy định của Hiến pháp, các nghị quyết của Đảng liên quan đến dự án Luật Thư viện. Một số nội dung cơ bản của Luật Thư viện về hệ thống thư viện cấp xã, đánh giá tác động và đề xuất một số giải pháp liên quan đến kiện toàn hệ thống thư viện công cộng cấp huyện, cấp xã.

 • previous
 • 1
 • next