Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách tập trung nghiên cứu, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề chủ yếu sau: làm rõ các vấn đề lý thuyết, lý luận về tiếp biến và hội nhập văn hoá; phân tích các bước chuyển lịch sử, cơ sở, cách thức ứng đối và quá trình tiếp biến, hội nhập văn hoá trong lịch sử Việt Nam; đánh giá thực trạng tiếp biến và hội nhập văn hoá và tác động của nó đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay; đề xuất phương hướng, giải pháp, kiến nghị nhằm phát huy tính tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực đến quá trình tiếp biến và hội nhập văn hoá đến sự phát triển bền vững của đất nước.

 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách tổng hợp phần lớn những tiểu luận và tài liệu xung quanh chủ đề Nhật Bản và Việt Nam mà người viết đã công bố trong khoảng 10 năm trở lại đây, với niềm hy vọng sẽ góp phần nhỏ vào công việc nghiên cứu, tìm hiểu về những nét đại cương; đặc trưng của lịch sử và văn hoá Nhật Bản; những tương đồng và dị biệt giữa hai nền văn hoá và vị trí của hai nước trong thế giới Đông Á trước đây cũng như trong thế kỷ XX.

 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách là những cảm tưởng, ghi chép, bài nghiên cứu, phóng sự; phỏng vấn; đối thoại, bản dịch thơ và văn xuôi, bản tóm tắt tác phẩm, thống kê và bảng khái quát - đa số của các tác giả, nhưng cũng có những bài đóng góp của bạn bè Mỹ và người nước ngoài khác, một số bài báo chí quốc tế.

 • Sách


 •  (2023)

 • Cuốn sách giải quyết 2 vấn đề lớn: "Văn hóa tổ chức ảnh hưởng như thế nào đến mức độ yêu thích nơi làm việc của mọi người?” và “Bạn có thể làm gì để cải thiện văn hóa ấy?”. Các luận điểm, chương cuốn sách tập trung vào truyền đạt mục đích và giá trị của mình; Mang lại công việc có ý nghĩa; Hướng đội ngũ lãnh đạo tập trung vào con người; Xây dựng những mối quan hệ ý nghĩa, tạo ra các nhóm có hiệu quả làm việc đỉnh cao; Đưa ra một số giải pháp quản lý xung đột trên tinh thần xây dựng và cách thay đổi văn hóa.

 • Sách


 •  (2023)

 • Cuốn sách bao gồm những bài viết, bài phân tích, nghiên cứu về văn hóa giữ nước của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử. Quan tiến trình của thời gian, trải qua bao cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, nhân dân Việt Nam đã tạo nên văn hóa giữ nước độc đáo, kiên cường để bảo vệ Tổ quốc. Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình tìm hiểu về văn hóa giữ nước, từ đó bồi dưỡng lòng tự hào dân tôc và nâng cao ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Sách


 •  (1960)

 • Cuốn sách giới thiệu về lịch sử, văn hóa và các hiện vật trong Bảo tàng Quân đội Việt Nam. Cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của quân đội Việt Nam, cũng như giới thiệu các hiện vật quý giá và độc đáo trong bảo tàng.

 • Sách


 •  (1954)

 • Sách giới thiệu những nét chính về lịch sử Việt Nam; phân tích quá trình tiến triển của xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa qua từng thời kỳ: từ xã hội Công xã nguyên thuỷ, Nhà nước Âu Lạc, trải qua các chế độ phong kiến và các cuộc khởi nghĩa cho đến khi triều Lý bị lật đổ.