Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Authors: The National Assembly (2006-11-29)

 • This Law provides for physical training and sports activities; rights and obligations of organizations and individuals involved in physical training and sports activities.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2003)

 • Trình bày một số suy nghĩ xung quanh pháp luật hiện hành về di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất di tích trong nền kinh tế thị trường.

 • Tài liệu dịch


 • Authors: The National Assembly (2001-06-29)

 • This Law provides for cultural heritage. Cultural heritage provided for in this Law includes intangible and tangible cultural heritages, which are spiritual and material products having historical, cultural or scientific value and handed down from generation to generation in the Socialist Republic of Vietnam.

 • Bài trích


 • Authors: Phạm Văn Dũng (2007)

 • Việt Nam (VN) gia nhập WTO tạo ra những cơ hội mới rất to lớn cho sự phát triển của ngành du lịch VN. Đồng thời ngành du lịch VN cũng gặp phải không ít thách thức mà nếu không vượt qua được sẽ không có khả năng cạnh tranh và sẽ bị tụt hậu. Đó là tư duy kinh doanh theo kiểu nông dân, theo kiểu bao cấp, là hình thức tổ chức kinh doanh mang tính tự phá, mang tính ngắn hạn; là sự thay đổi phương thức điều hành của chính phủ cà ngành du lịch Việt Nam.