Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 •  (2019)

 • Cuốn sách gồm các tiểu luận về nghiên cứu văn học Việt Nam, tập trung: nhìn nhận lại tiến trình các lý thuyết nước ngoài chủ yếu là phương Tây du nhập vào Việt Nam, hai luồng lí thuyết Pháp, Mỹ, lí thuyết du hành Orientalism ở Đông Á, ngoài ra còn các nghiên cứu nhằm vào đối tượng là văn chương Việt Nam từ thời kỳ cổ trung đại đến hiện đại.

 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách khái quát chân dung người Việt trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và với chính mình. Người Việt trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với những kiểu dạng cụ thể: người nông dân, người thành thị, người thợ thủ công, người buôn bán, nhà nho, người trí thức tân họ với các khía cạnh mưu sinh, ẩm thực, trang phục, đi lại, một số biểu hiện của văn hóa xã hội và văn hóa tinh thần.

 • Sách


 •  (2017)

 • Cuốn sách giúp người đọc có một cái nhìn khái quát về xã hội Đại Việt và xã hội Việt Nam vào các thế kỷ XVII, XVIII, XIX và thời kỳ mà cha ông ta đã đổ nhiều mồ hôi, máu và nước mắt, chinh phục những vùng đất hoang dã, biến chúng thành những khu vực trù phú như ngày nay.

 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách khái quát về tín ngưỡng dân gian các dân tộc ở Việt Nam, bằng cách đi sâu nghiên cứu một số tín ngưỡng riêng lẻ. Đồng thời, nghiên cứu về Lễ hội cổ truyền, tổng thuật về tình hình nghiên cứu tín ngưỡng, lễ hội ở Việt Nam và nước ngoài.

 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách gồm các phần lớn: Thần thoại; Tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội; Địa danh và dân tộc; Chính trị luật pháp; Mỹ thuật kiến thức; Danh nhân; Điện ảnh; Các doanh nhân thành đạt và các sản phẩm danh tiếng; Trang phục; Ẩm thực; Âm nhạc thể thao... của thế giới phương Tây.

 • Sách


 •  (2019)

 • Cuốn sách gồm các phần chính: tổng quan về đất nước Trung Hoa; tư tưởng và tôn giáo; lịch sử văn hoá; lịch sử, văn học, nghệ thuật; khoa học kỹ thuật; văn hoá giáo dục.

 • Sách


 •  (2020)

 • Cuốn sách đề cập đến những vấn đề về lý luận và phương pháp liên quan đến đề tài truyền thống Việt Nam, nội dung của đề tài được quy vào năm vấn đề chính: Quá trình hình thành, phát triển và biến đổi của các truyền thống Việt Nam; Nội dung của truyền thống Việt Nam, các yếu tố cấu thành, mặt tích cực và mặt hạn chế; Cái chung và cái riêng trong truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Người nước ngoài nhìn nhận và đánh giá về con người Việt Nam; Con người Việt Nam hiện nay trong mối quan hệ với truyền thống.

 • Sách


 •  (2016)

 • Bằng các cứ liệu lịch sử, các tác giả cố gắng trình bày về quá trình khai phá, xác lập chủ quyền, xây dựng và phát triển cũng như quá trình bảo vệ vùng đất Nam bộ của các thế hệ người Việt Nam. Nội dung công trình được chia thành ba phần: Phần thứ nhất: Vùng đất Nam bộ từ khởi thủy đến đầu thế kỷ XVII; Phần thứ hai: Vùng đất Nam bộ thời kỳ từ đầu thế kỷ XVII đến năm 1858; Phần thứ ba: Vùng đất Nam bộ thời kỳ thực dân Pháp xâm lược và thống trị (1958-1945).