Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Dìu Đức Hà (2021-05)

 • Trong những năm gần đây, tại Việt Nam trước những thách thức trong quá trình phát triển đô thị, nhất là với các đô thị lớn và cực lớn, vấn đề phát triển đô thị bền vững được coi là giải pháp hiệu quả. Tuy nhiên, nhu cầu phát triển đô thị và hạ tầng đô thị bền vững là rất lớn, trong khi nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) ngày càng hạn chế, khả năng tiếp cận nguồn vốn vay của ...

 • Bài trích


 • Dìu Đức Hà (2021-05)

 • Trong những năm gần đây, tại Việt Nam trước những thách thức trong quá trình phát triển đô thị, nhất là với các đô thị lớn và cực lớn, vấn đề "phát triển đô thị bền vững" được coi là giải pháp hiệu quả. Tuy nhiên, nhu cầu vốn phát triển đô thị và hạ tầng đô thị bền vững là rất lớn, trong khi nguồn vốn ngân sách nhà nước ngày càng hạn chế, khả năng tiếp cận nguồn vốn vay...

 • previous
 • 1
 • next