Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Ngô Trí Long (2018-03-29)

 • Bài viết nêu lên những trở ngại, bất cập trong đầu tư xây dựng cơ bản cần tháo gỡ và giải pháp bao gồm: Bất cập của định mức, đơn giá xây dựng hiện nay trong lập và quản lý chi phí xây dựng công trình; Thiếu minh bạch trong đấu thầu; Nhiều dự án còn chậm giải phóng mặt bằng; Nợ đọng xây dựng cơ bản; Trở ngại từ cơ chế, chính sách về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lê Đình Vinh (2018-03-29)

 • Bài viết trình bày về một số vướng mắc đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và giải pháp tháo gỡ: Vướng mắc trong việc đề xuất dự án đầu tư; trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; về cơ chế góp vốn, quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư; về cách tính lãi suất đối với vốn vay thực hiện Dự án; trong việc thanh toán giá trị đầu tư dự&#x...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Tài Anh (2018-03-29)

 • Bài viết trình bày về tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản và đề xuất giải pháp tháo gỡ chính sách đối với giai đoạn chuẩn bị dự án; trong giai đoạn thực hiện dự án; về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (NĐ46); về khái niệm nguồn vốn tại các Nghị định và cách xác định nguồn vốn của nhà nước tại doanh nghiệp khác; điều kiện năng lực hoạt ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Vũng Tàu (2018-03-29)

 • Báo cáo khó khăn ngành Xây dựng của VCCI Vũng tàu của Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018. Thực hiện nhiệm vụ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng doanh nghiệp khu vực miền Đông Nam bộ, VCCI Chi nhánh Vũng Tàu đã thực hiện thường xuyên việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị,&#x...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (2018-03-29)

 • Tham luận của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam của Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018. Căn cứ công văn số 179/BXD-PC ngày 23/01/2018 “V/v lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị”, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (HHQCVN) đã nghiên&#x...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Hoàng Bích Lan (2018-03-29; 2020-02-16)

 • Bài viết trình bày về một số vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản như về: Thiết kế cơ sở; Nội dung thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước; Nội dung hồ sơ, công tác thẩm tra, thẩm định; Thanh quyết toán riêng đối với các dự án thành phần, tiểu dự án; Điều chỉnh dự án; Công tác Fid (Final investment dicision); Tổng dự toán đối với dự án đền bù giải phóng mặt bằng.