Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Lê Mạnh Cường (2019)

 • Làm rõ thực trạng việc kiểm soát chi phí tại Việt Nam hiện nay; phân tích những bất cập của cơ chế kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng hiện nay tại Việt Nam ảnh hưởng tới khả năng thu thập và xử lý thông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước. Từ đó, khuyến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi phí tại Việt Nam, khắc phục tri...

 • Luận án


 • Lê Mạnh Cường (2019)

 • Làm rõ thực trạng việc kiểm soát chi phí tại Việt Nam hiện nay; phân tích những bất cập của cơ chế kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng hiện nay tại Việt Nam ảnh hưởng tới khả năng thu thập và xử lý thông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước. Từ đó, khuyến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi phí tại Việt Nam, khắc phục tri...

 • previous
 • 1
 • next