Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Lưu Hữu Đức (2018)

 • Để thực hiện mục tiêu, luận án tiến hành thực hiện 3 nhiệm vụ cụ thể: Thứ nhất, hệ thống và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp, nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế trong quản trị rủi ro tài chính và các bài học cho Việt nam; Thứ hai, làm rõ thực trạng quản trị rủi ro tài chính tại trong các công ty cổ phầ...

 • Luận án


 • Lưu Hữu Đức (2018)

 • Để thực hiện mục tiêu, lận án đi giải quyết 3 nhiệm vụ cơ bản: Thứ nhất, hệ thống và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp, nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế trong quản trị rủi ro tài chính và các bài học cho Việt nam; Thứ hai, làm rõ thực trạng quản trị rủi ro tài chính tại trong các công ty cổ phần xây&#...

 • previous
 • 1
 • next