Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • Luật Luật Nhà ở và Phát triển của Singapore được Quốc hội Singapore thông qua ngày 01 tháng 02 năm 1960 và đươc sửa đổi bổ sung qua các thời kì. Luật này bao gồm các vấn đề như sau: (i) Nhũng quy định chung; (ii) Quy định về thành lập, hợp nhất, cấu trúc hội đồng nhà ở và phát triển; (iii) Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tài sản và viên chức của hội đồng nhà ở và phát triển; (iv) Quy định về bán căn hộ, nhà ở hoặc các tòa nhà khác; (v) Dự phòng thài chính; (vi) các quy định khác; và các phụ lục kèm theo

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021)

 • Bài viết nêu: Các quy định pháp luật, chủ thể tham gia thế chấp nhà ở, điều kiện về nhà ở hình thành trong tương lai đem thế chấp, quyền và nghĩa vụ bên thế chấp và bên nhận thế chấp nhà ở nói chung, việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ không phải là hoạt động kinh doanh tài sản của bên nhận bảo đảm; Thực trạng thế chấp nhà ở để đảm bảo khoản vay từ thực tiễn của tòa án ở Việt Nam hiện nay và đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thế chấp nhà ở, thống nhất đường lối khi giải quyết các vấn đề có liên quan đến thế chấp nhà ở.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • Bài viết khái quát một số vấn đề chung về hợp đồng thế chấp nhà ở, điều chỉnh pháp luật về hợp đồng thế chấp nhà ở, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • Tham luận này có mục đích góp thêm một góc nhìn đa chiều về chính sách phát triển nhà ở của một công ty phát triển nhà đã tham gia phát triển nhà ở xã hội (nhà tái định cư năm 1998 - 2000) và nhà ở thương mại lợi nhuận thấp đầu tiên tại Việt Nam (thương hiệu chung cư EHOME năm 2008), nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và cân bằng cho nhà ở thuộc các phân khúc này. Với góc nhìn của một doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại lợi nhuận thấp tại TP.HCM, Bình Dương, Long An, Cần Thơ… trong hơn 20 năm qua, thực trạng hiện nay, các thách thức và khó khăn trong phát triển nhà ở của các phân khúc này được nhận diện một cách sát sao, thực tế và phản ánh khá đầy đủ...

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • |Trình bày tổng quan về chính sách liên quan đến quyền lợi của người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về mua và sở hữu nhà ở Việt Nam; Một số khái niệm về nhà ở, sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam; Phân loại đối tượng sở hữu nhà ở có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam và Pháp luật về nhà ở cho người nước ngoài; Đối chiếu các quy định của pháp luật về sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam với pháp luật về đầu tư, kinh doanh nhà ở.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • |Bài viết quy định pháp luật về “đặt cọc” và các quy định liên quan; Đánh giá về các quy định pháp luật về đặt cọc và sự cần thiết phải bổ sung quy định chặt chẽ việc nhận đặt cọc được thực hiện trước thời điểm ký hợp đồng mua bán bất động sản, nhà ở, nền nhà hình thành trong tương lai và Về áp dụng pháp luật đối với quy định về đặt cọc của Bộ Luật Dân sự 2015 và Luật Kinh doanh bất độngsản.