Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trịnh Giáng Hương, Lê Hà Vũ; Chí Thị Nhung, Phòng Dịch vụ Nghiên cứu Thư viện Quốc hội (2018-10)

 • Chuyên đề cung cấp góc nhìn của nhiều chuyên gia nhà quản lý trong nhận diện một số bất cập tồn tại của kiến trúc Việt Nam hiện nay cũng như nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ những bất cập đó.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trịnh Giáng Hương, Lê Hà Vũ; Chí Thị Nhung, Phòng Dịch vụ Nghiên cứu Thư viện Quốc hội (2018-10)

 • Chuyên đề cung cấp góc nhìn của nhiều chuyên gia nhà quản lý trong nhận diện một số bất cập tồn tại của kiến trúc Việt Nam hiện nay cũng như nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ những bất cập đó.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Chương trình châu Á, Đại học Harvard (2008)

 • Bài viết này trình bày một khuôn khổ chiến lược giúp Việt Nam xác định các ưu tiên và đưa ra các quyết sách kinh tế cho những năm đầu thế kỷ 21. Bài viết phân tích vai trò trọng tâm của giáo dục trong mô hình phát triển của Đông Á, từ đó nêu bật lên sự cần thiết phải cải cách toàn diện và triệt để nền giáo dục của Việt Nam.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Chương trình Việt Nam, ĐH Harvard (2008)

 • Bài viết này trình bày một khuôn khổ chiến lược giúp Việt Nam xác định các ưu tiên và đưa ra các quyết sách kinh tế cho những năm đầu thế kỷ 21. Bài viết phân tích vai trò trọng tâm của giáo dục trong mô hình phát triển của Đông Á, từ đó nêu bật lên sự cần thiết phải cải cách toàn diện và triệt để nền giáo dục của Việt Nam.

 • Bài trích


 • Nguyễn Mai Linh (2019-10)

 • Mẫu điều kiện Hợp đồng FIDIC là một trong những hợp đồng mẫu điển hình được ban hành bởi Hiệp hội tư vấn kỹ sư quốc tế, được nhiều nhà đầu tư, nhà thầu, kỹ sư từ tất cả các quốc gia trên thế giới ưa chuộng và sử dụng. Hiện nay các dự án xây dựng có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam cũng đều sử dụng mẫu hợp đồng FIDIC, tuy nhiên, trong quá trình giải quyết tranh chấp, các bên ...