Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Trí Dũng (2008)

 • Vấn đề xác định chủ đầu tư có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp cận quyền và nghĩa vụ của chủ thể này trong hoạt động xây dựng. Điều này bảo đảm tính đúng đắn và hợp lý trong việc thiết lập các mối quan hệ trong hoạt động xây dựng giữa các chủ thể khác như nhà đầu tư, tư vấn, cơ quan quản lý nhà nước...với chủ đầu tư.

 • Tạp chí


 • Trần Thị Hiền (2002)

 • Bài viết đề cập vấn đề thời điểm ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đồng thời chỉ ra một số điểm bất cập của điều 56 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995 quy định về thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2018-05-23)

 • Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, được thể hiện tại 3 bản báo cáo sau: (1) BC số 1931/BC-BKHĐT về tình hình thực hiện NQ 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1/2018; (2) BC 2262/BC-BKHĐT về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 và triển khai năm 2018; (3) BC 2742/BC-BKHĐT&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Kim Phượng, Đặng Anh Quân (2019-01)

 • Việc xây dựng khu tái định cư luôn là vấn đề được Nhà nước quan tâm không chỉ nhằm bố trí chỗ ở và ổn định cuộc sống cho những người bị thu hồi đất, mà còn nhằm đảm bảo nhanh chóng giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch giúp các dự án đã được phê duyệt theo quy hoạch được nhanh chóng triển khai. Sự quan tâm này được thể hiện thông qua quy định của pháp luật đất đai qua t...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Ngô Trí Long (2018-03-29)

 • Bài viết nêu lên những trở ngại, bất cập trong đầu tư xây dựng cơ bản cần tháo gỡ và giải pháp bao gồm: Bất cập của định mức, đơn giá xây dựng hiện nay trong lập và quản lý chi phí xây dựng công trình; Thiếu minh bạch trong đấu thầu; Nhiều dự án còn chậm giải phóng mặt bằng; Nợ đọng xây dựng cơ bản; Trở ngại từ cơ chế, chính sách về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Tài Anh (2018-03-29)

 • Bài viết trình bày về tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản và đề xuất giải pháp tháo gỡ chính sách đối với giai đoạn chuẩn bị dự án; trong giai đoạn thực hiện dự án; về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (NĐ46); về khái niệm nguồn vốn tại các Nghị định và cách xác định nguồn vốn của nhà nước tại doanh nghiệp khác; điều kiện năng lực hoạt ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Vũng Tàu (2018-03-29)

 • Báo cáo khó khăn ngành Xây dựng của VCCI Vũng tàu của Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018. Thực hiện nhiệm vụ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng doanh nghiệp khu vực miền Đông Nam bộ, VCCI Chi nhánh Vũng Tàu đã thực hiện thường xuyên việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị,&#x...