Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 •  (1974)

 • Tập hợp một số văn bản về quản lý đất đai và quản lý xây dựng, đã ban hành để nghiên cứu thực hiện trong mọi trường hợp sử dụng đất đai như việc xây dựng, mở rộng, cải tạo, sửa chữa, phục hồi, thay đồi công dụng của công trình, kể cả công trình ngầm, công trình phụ, công trình tạm thời, ở bất kỳ một vị trí và địa điểm nào thuộc phạm vi đất đai Hà Nội.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Trí Dũng (2008)

 • Vấn đề xác định chủ đầu tư có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp cận quyền và nghĩa vụ của chủ thể này trong hoạt động xây dựng. Điều này bảo đảm tính đúng đắn và hợp lý trong việc thiết lập các mối quan hệ trong hoạt động xây dựng giữa các chủ thể khác như nhà đầu tư, tư vấn, cơ quan quản lý nhà nước...với chủ đầu tư.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Trí Dũng (2006)

 • Do các đặc điểm riêng nên việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng có khác biệt so với lựa chọn nhà thầu khác. Do đó, việc lựa chọn nhà thầu căn cứ vào các quy định của luật xây dựng, Nghị định 16/2005/NĐ-CP và các hướng dẫn về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • Bài viết khái quát một số vấn đề chung về hợp đồng thế chấp nhà ở, điều chỉnh pháp luật về hợp đồng thế chấp nhà ở, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Thị Hiền (2002)

 • Bài viết đề cập vấn đề thời điểm ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đồng thời chỉ ra một số điểm bất cập của điều 56 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995 quy định về thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.