Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Văn bản pháp luật


 • - (1787)

 • Bản Hiến pháp gồm 7 Điều và có các Điều sửa đổi, bổ sung nhằm xây dựng một liên bang hoàn hảo, thiết lập công lý, đảm bảo an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ chung, thúc đẩy sự thịnh vượng trong liên minh, giữ vững nền tự do của cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

 • Văn bản pháp luật


 • - (1787)

 • Hiến pháp Hoa Kỳ, 1787 nhân dân Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, nhằm xây dựng một liên bang hoàn hảo hơn nữa, thiết lập công lý, đảm bảo an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ chung, thúc đẩy sự thịnh vượng trong liên minh, giữ vững nền tự do, quyết định xây dựng và ban hành Hiến pháp này cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

 • previous
 • 1
 • next