Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2004


 • Bùi Ngọc Sơn (2004)

 • Electronic Resources; Bản chất và ý nghĩa của tố tụng hiến pháp -- Trình bày những loại hình tố tụng hiến pháp: Về loại hình khước biện; loại hình khởi tố -- Khiến nghị và thiết lập tố tụng hiến pháp trong tiến trình cải cách tư pháp xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

 • Bài trích


 • Bùi Ngọc Sơn (2015)

 • Theo một khảo sát quốc tế, gần 2/3 dân số trên thế giới đang sống dưới các nền dân chủ hợp hiến. Thực tế này phản ánh một xu hướng mà các học giả quốc tế gọi là "hội tụ toàn cầu của hiến pháp quốc gia" đã diễn ra cùng với quá trình toàn cầu hóa kinh tế trong những thập kỷ gần đây. Xu hướng này được hiểu là "nhiều quốc gia trong thập kỷ vừa qua đã ...

 • 2009


 • Bùi Ngọc Sơn (2009)

 • Sự tiếp thu chủ nghĩa hợp hiến ở Việt Nam trước khi Hiến pháp 1946 ra đời -- Sản phẩm của sự tiếp thu chủ nghĩa hợp hiến ở Việt Nam-Hiến pháp 1946 -- Bước thoái trào và tương lai của chủ nghĩa hợp hiến.

 • 2009


 • Bùi Ngọc Sơn (2009)

 • Luật hiến pháp học đường. Phân tích-diễn giải Hiến pháp. Nghiên cứu chủ nghĩa hợp hiến. Phân tích-phê bình Hiến pháp. Thực tế của Hiến pháp. Sơ kết