Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Hoàng Văn Tú (2011)

 • Bài viết làm rõ quan niệm về hiến pháp và xu hướng phát triển của hiến pháp. Hiến pháp là đạo luật cơ bản do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành. Hiến pháp quy định tổ chức nhà nước, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ các cơ quan nhà nước ở trung ương và quyền cơ bản của con người. Như vậy, xét về mặt nội dung, hiến pháp là văn bản pháp lí quan trọng nhất của mỗi quốc ...

 • 2013


 • Hoàng Văn Tú (2013)

 • Cơ sở chính trị và pháp lý của việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp -- Thực trạng tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp qua các thời kỳ -- Một số đề xuất về nguyên tắc, cách thức lấy ý kiến và việc tiếp thu ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

 • previous
 • 1
 • next