Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2014


 • Trường Vĩnh Xuân (2014)

 • Trình bày cơ sở hiến định -- Một số kiến nghị, đề xuất hoàn thiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự liên quan đến quyền con người: Xây dựng và hoàn thiện các thủ tục tố tụng hình sự phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm những nguyên tắc của luật quốc tế về tôn trọng quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, không để xảy ra oan sai; pháp luật về tố tụng hình sự cầ...

 • -


 • Phạm Hữu Nghị (2014)

 • Trình bày cơ cấu của chương II Quyền con người, quyền công dân; những điểm mới về cách thức ghi nhận quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; những điểm mới, những điểm sửa đổi, bổ sung về nội dung trong các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong các chương khác của Hiến pháp sử...

 • Bài trích


 • Đào Trí Úc (2015)

 • Hiến pháp năm 2013 đã cho thấy rằng, vấn đề bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự có thể được coi là trục xoay của toàn bộ các hoạt động tố tụng hình sự. Yếu tố "công bằng". "công minh" vì thế là biểu tượng chung, bao trùm một nền tư pháp, là bản tính của nền tư pháp. Theo đó, công bằng được hiểu trên hai bình diện. Ở bình diện thứ nhất, đó là yêu cầu về...

 • Bài trích


 • Bùi Tiến Đạt (2015)

 • Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên ghi nhận nguyên tắc giới hạn quyền con người là một bước tiến lớn trong tư duy lập hiến. Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên tắc này trên thực tế không đơn giản vì tính trừu tượng của nó. Bài viết phân tích nguyên tắc giới hạn quyền con người theo luật quốc tế cũng như kinh nghiệm từ một số quốc gia, đề xuất vận dụng phương pháp phân tích cân xứ...

 • 2014


 • Hoàng Văn Nghĩa (2014)

 • Hiến pháp năm 2013 đã đặt nền móng cho thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước ta. So với các bản Hiến pháp trước đây, đặc biệt là Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 có những phát triển mới trong chế định về quyền con người: Sự thay đổi về tên Chương chế định về quyền con người; Chương quyền con người, quyền công dân được đưa lên Chương 2 trong Hiến pháp n...

 • 2014


 • Vũ Công Giao (2014)

 • Những cơ hội: Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa; Thúc đẩy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Cải cách khuân khổ về quản trị quốc gia; Hoàn thiện khuân khổ hiến định về quyền con người, quyền công dân -- Những thách thức: Thách thức với việc mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa; Thách thức với việc thúc đẩy nhà nước pháp quyền; Thách thức với việc cải cách khuân khổ về quản trị quốc gia;&...