Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2009


 • Trịnh Quang Bắc (2009)

 • Đầu tư xây dựng và những đặc điểm cơ bản của lĩnh vực đầu tư xây dựng liên quan đến công tác đầu tranh phòng chống tham nhũng -- Nhận diện tham nhũng trong đầu tư xây dựng -- Một số phương thức, thủ đoạn tham nhũng phổ biến trong lĩnh vực đầu tư xây dựng -- Nguyên nhân phát sinh tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng -- Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả đấu tran...

 • 2009


 • Nguyễn Văn Mạnh (2009)

 • Khái niệm, đặc điểm, tác hại của tham nhũng, lãng phí: Khái niệm và đặc điểm của tham nhũng; Khái niệm và đặc điểm của lãng phí; Tác hại của tham nhũng, lãng phí -- Kinh nghiệm của một số nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí -- Kinh nghiệm của Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đánh giá đúng thực trạng tình hình tham nhũng, lãng phí và công tác đấu ...

 • 2006


 • Phạm Hữu Nghị (2006)

 • Các giải pháp chung: Giải pháp trước mắt; các giải pháp lâu dài -- Các giải pháp phòng, chống lãng phí trong một số lĩnh vực: Giải pháp phòng, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; những giải pháp phòng, chống lãnh phí trong khu vực doanh nghiệp nhà nước.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Hội Nhà báo Việt Nam (2008)

 • Báo chí có nhiều cố gắng, góp phần tích cực trong phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, đã phát hiện, điều tra, phanh phui các vụ việc tham nhũng lớn, nêu lên công luận để cơ quan chức năng vào cuộc, giải quyết. Song việc dành nội dung và thời lượng thích đáng cho việc cổ vũ những mặt tốt, gương tốt trong phòng ngừa chống tham nhũng và tuyên truyền nâng cao nhận thức của công...

 • 2006


 • Nguyễn Thị Hồi (2006)

 • Để góp phần nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, thiết nghĩ, việc tham khảo kinh nghiệm chống tham nhũng của các nước khác, nhất là những nước vùng lãnh thổ trong khu vực là một điều cần thiết. Kinh nghiệm chống tham nhũng của HongKong và Singapore.