Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Sách


  • - (2016)

  • Cuốn sách nhằm cung cấp cho độc giả những kết quả nghiên cứu về phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư liên quan đến các tổ chức - chủ thể có tư cách pháp nhân. Phòng chống tham nhũng trong khu vực tư đã trở thành vấn đề cần thiết đối với sự phát triển nền kinh tế quốc dân nói riêng và ổn định xã hội nói chung.