Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài trích


  • Hoàng Hải Nam, Tạ Đức Hòa (2015)

  • Kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là những cách thức mà Nhà nước áp dụng nhằm biết được biến động về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Qua đó phát hiện ngăn ngừa người có chức vụ, quyền hạn sử dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi vi phạm và áp dụng các chế tài được pháp luật quy định để xử lý người có hành vi tham nhũng v...