Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1999


  • Authors: Nguyễn Thị Vy (1999)

  • Trình bày sự cần thiết phải xây dựng một Pháp lệnh về chống tham nhũng. Giới thiệu những quan điểm chỉ đạo khi xây dựng Pháp lệnh chống tham nhũng. Phân tích 4 nội dung chính của Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998

  • 2006


  • Authors: Nguyễn Thị Hồi (2006)

  • Để góp phần nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, thiết nghĩ, việc tham khảo kinh nghiệm chống tham nhũng của các nước khác, nhất là những nước vùng lãnh thổ trong khu vực là một điều cần thiết. Kinh nghiệm chống tham nhũng của HongKong và Singapore.