Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Thanh tra Chính phủ (2013)

 • Năm 2013, Chính phủ đã bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để triển khai một cách kịp thời, quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011)

 • Ngành giáo dục xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị của toàn ngành. Vì vậy, ngay sau khi tổ chức thành công Đối thoại về PCTN trong lĩnh vực giáo dục với các nhà tài trợ quốc tế lần thứ 7 (ngày 28/5/2010) và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 3995/VPCP-KNTN ngày 11/6/2010 của Văn phòng Chính phủ) về kết quả tổ chức Đối thoại về PCTN lần thứ 7 với các nhà tài trợ quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT tăng cường công tác PCTN sau Đối thoại quốc tế và triển khai thực hiện các khuyến nghị đã được nêu tạ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Thanh tra Chính phủ (2012)

 • Kể từ đối thoại về PCTN lần thứ 10 đến nay, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan chức năng, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan báo chí và nhất là vai trò quan trọng của nhân dân, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở Việt Nam tiếp tục có những tiển triển tích cực.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Catherine McKinley (2008)

 • Báo chí hiệu quả có đóng góp quan trọng cho sự thành công của chiến dịch chống tham nhũng bằng việc giám sát tham nhũng và nâng cao dư luận xã hội về tham nhũng. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng, để làm được điều này, những người làm báo cần có kỹ năng, nguồn lực đạo đức trong sáng mạnh mẽ và một môi trường chính sách tích cực để làm việc. Đối với việc đóng góp cho các hoạt động chống tham nhũng có hiệu quả, báo chí có 3 vai trò quan trọng sau đây: (i) phát hiện tham nhũng; (ii) giám sát và công khai các biện pháp chống tham nhũng của chính phủ, và (iii) tạo điều kiện thuận lợi cho dư luận của công chúng. Nghiên cứu về kinh nghiệm quốc tế giúp chúng ta hiểu về khả năng chống tham nh...