Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 •  (2019)

 • Cuốn sách phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận chung về tham nhũng và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, làm rõ thực trạng tội phạm tham nhũng ở Việt Nam trong những năm qua và phân tích những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, góp phần ngăn chặn đẩy lùi nhiều vụ án tham nhũng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách gồm một số bài viết, tham luận về các lý thuyết, mô hình, cách tiếp cận về quản trị Nhà nước và phòng chống tham nhũng ở trên thế giới và ở Việt Nam. Các bài viết thảo luận, chia sẻ quan điểm và đề xuất nhiều giải pháp tiếp thu, vận dụng những yếu tố hợp lý của các lý thuyết, mô hình, cách tiếp cận mới về quản trị Nhà nước và phòng chống tham nhũng ở trên thể giới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta.

 • Sách


 •  (2022)

 • Cuốn sách phân tích cuộc khủng hoảng tham nhũng bùng nổ trong thời kỳ hoàng kim của dầu mỏ với những ví dụ minh họa cụ thể, chi tiết về một loạt các vụ án tham nhũng nổi tiếng ở Angola, Nigieria, Adécbaigian, Nga, Malaysia,... giúp bạn đọc thấy được những mánh khóe tinh vi nhằm bòn rút hàng tỷ đôla Mỹ từ dầu mỏ để làm giàu cho những cá nhân đầy quyền lực.

 • Sách


 •  (2020)

 • Cuốn sách cung cấp những kiến thức và thông tin về quản trị tốt; các tiêu chí đánh giá và mối quan hệ giữa quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng; vấn đề quản trị tốt ở Việt Nam, thực trạng và một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách giới thiệu các cơ quan chống tham nhũng đầy sức mạnh, được phép hành động như những đội quân trừng phạt. Đồng thời, bàn luận về các hình phạt đối với tội danh tham nhũng, phân tích pháp luật về chống tham nhũng của nhiều quốc gia trong tương quan với Việt Nam. Từ đó, đưa ra nhận định cá nhân về tình hình chống tham nhũng quyết liệt của Việt Nam hiện nay, đáng chú ý là việc mổ xẻ những nguyên nhân thành công, thất bại của Việt Nam trong cuộc chiến chống tham nhũng.

 • Sách


 •  (2021)

 • Nội dung cuốn sách đề cập, phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động thanh tra; về tham nhũng và những hành vi tham nhũng có thể xảy ra trong hoạt động thanh tra; phân tích cơ sở lý luận, chính trị, pháp lý về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra; đánh giá thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra và đề xuất bốn nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này ở Việt Nam hiện nay.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021)

 • Bài viết trình bày quá trình đấu tranh với tội phạm tham nhũng, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án tham nhũng của Viện kiểm sát nhân dân các cấp vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, qua đó tác giả kiến nghị nội dung này cần phải được nghiên cứu nhằm đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác này trong thời gian tới.