Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Nguyễn Quang Hà, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2011)

 • Trả lời chất vấn của Đồng chí Lê Văn Tâm, Đại biểu Quốc hội tỉnh Cần Thơ: Tìm ra những giải pháp giải quyết khó khăn về việc xây dựng 2 nhà máy đường tại Cần Thơ; Đồng thời giao cho các cơ quan trực thuộc Bộ bổ sung kịp thời vốn cho nhà máy đường Phụng Hiệp, đảm bảo thi công đúng như dự kiến • Authors: Nguyễn Quang Hà, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2012)

 • Trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh: Những giải pháp chủ yếu cần tiến hành đồng bộ để giải quyết vấn đề nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông lâm sản hàng hóa nước ta trên thị trường trong nước và xuất khẩu • Authors: Nguyễn Quang Hà, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2014)

 • Trả lời chất vấn của Đồng chí Lý Khánh Hồng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long: 1- Cho biết cách giải quyết số kinh phí để trả nợ cho Công ty Cơ điện thủy lợi làm kênh T4; 2- Giải pháp thực hiện quyết định 99TTg về thoát lũ đồng bằng Sông Cửu Long • Authors: Nguyễn Quang Hà, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2011)

 • Trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Lân Dũng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về biện pháp tận thu và đa dạng sản phẩm sau đường: Tận dụng bã thừa, các loại nguyên liệu địa phương như gỗ, cành… để sản xuất ván ép, tiến tới lựa chọn để sản xuất các sản phẩm như bánh, kẹo, dấm... • Authors: Nguyễn Quang Hà, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2013)

 • Trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Văn Bênh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh: Nêu ra mục tiêu tổng quát là đến năm 2010 đạt 100% số dân nông thôn được sử dụng nước sạch với mức phục vụ bình quân 70/lít/ngày , vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng về cơ bản và những giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu nêu trên • Authors: Nguyễn Quang Hà, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2010)

 • Trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương về vấn đề thời tiết thời gian qua không thuận lợi cho sản xuất lương thực. Trình bày những thuận lợi khó khăn và đề xuất những giải pháp cần khắc phục tình trạng trên • Authors: Nguyễn Quang Hà, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2012)

 • Trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Ngọc Trang, Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang: Về vấn đề vốn xây dựng nhà máy đường là 725 triệu USD, chương trình 1 triệu tấn đường đã đạt tiêu chuẩn chương trình quan trọng quốc gia; Công đoạn trong sản xuất đường hiện nay ngành cơ khí không sản xuất được; Lý do của việc nhập nhà máy đường Trung Quốc... • Authors: Nguyễn Quang Hà, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2014)

 • Trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Văn Sê, Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai về vấn đề ở nông thôn Gia Lai có một số vùng rộng lớn ở Đông Trường Sơn có tình trạng nước ngầm không thể dùng cho sinh hoạt, còn nguồn nước mặt thỳ ít, phân bố xa dân; Những biện pháp giải quyết vấn đề này • Authors: Nguyễn Quang Hà, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2013)

 • Trả lời chất vấn của Đồng chí Tăng Văn Luy, Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình về nghịch lý giữa việc nước ta xuất khẩu gạo trong khi nông dân nghèo ở các vùng cao thiếu đối phá rừng làm nương rẫy và các biện pháp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết vấn đề này