Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1997)

  • Electronic Resources; Số: 351/UBTVQH9; Dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội (sửa đổi) trình Quốc hội lần này được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết thực tiễn của các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội trước đây, những vấn đề đặt ra qua việc đánh giá những kết quả và những tồn tại trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khoá IX.  • Authors: Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1977)

  • Báo cáo nội dung về chín mặt hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của các Ủy ban của Quốc hội và của các đại biểu Quốc hội : về công tác pháp luật; về tổ chức và nhân sự của nhà nước…  • Authors: Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1994)

  • Nội dung tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 1994: Về lĩnh vực kinh tế xã hội; Về an ninh quốc phòng; Về văn hóa xã hội; Về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu -- Ý kiến của cử tri về công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội -- Nhận xét chung của cử tri về hoạt động của Quốc hội -- Một số vấn đề khác.  • Authors: Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1972)

  • Trình bày 11 mặt hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: công tác pháp luật, tổ chức nhà nước, tặng thưởng huân chương và danh hiệu anh hùng, quan hệ với Hội đồng Chính phủ và Hội đồng nhân dân…  • Authors: Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1979)

  • Báo cáo nội dung về 17 mặt hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của các Ủy ban của Quốc hội và của các đại biểu Quốc hội : về quyết định tổng động viên; về phê chuẩn hiệp ước ký với nước ngoài; về tổ chức của Chính phủ…