Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Ủy ban Pháp luật (1987)

  • Trình bày về quyền giao đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp(đất có rừng) để sử dụng vào mục đích không phải là nông nghiệp, lâm nghiệp. Về đất làm kinh tế gia đình. Về giao đất cho nông dân còn sản xuất cá thể. Đối với đất vườn, vấn đề đất ở. Về nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất. Về vấn đề giao đất cho tổ chức nước ngoài và người nước ngoài sử dụng.